Jan Kozák, Jaroslav Brož, Alexandr Dadam, Antonín Stanislav, Zdeněk Strnad, Lukáš Zrůst, Michal Žižlavský: Insolvenční zákon. Komentář

Wolters Kluwer ČR, Praha 2019, 5. vydání, 1 792 stran, 2 599 Kč.

Čtenář si nekupuje komentované zákony kvůli požitku z četby, ale z praktických důvodů. Má-li právník v knihovně starší komentáře k insolvenčnímu zákonu, nový komentář si kupuje buď kvůli aktualizovanému znění komentáře k nezměněným částem zákona, nebo kvůli čerstvému komentáři k novelám. Insolvenční zákon č. 182/2006 Sb. byl novelizován zatím osmatřicetkrát, počítám-li dobře, je tedy třicet osm dobrých důvodů, proč koupit komentář nový.

Nejpodstatnějšími a nejaktuálnějšími důvo26dy jsou loni přijaté novely provedené zákony č. 31/2019 Sb. (velká oddlužovací novela) a č. 230/2019 Sb. (tzv. oddlužení dluhů z mládí). Lze předpokládat, že kromě soudců budou nejčastějšími kupci nového komentáře insolvenční správci. Mohou si vybírat z několika možností, velké komentáře insolvenčního zákona vydávají tři nakladatelství. Z nich nakladatelství Leges vydává komentáře zpracované kolektivem pod vedením JUDr. Jolany Maršíkové, místopředsedkyně Krajského soudu v Hradci Králové, nicméně aktualizované vydání Leges, které bude zahrnovat i oddlužovací novelu, bude na pultech až v polovině roku 2020.

C. H. Beck vydal koncem roku 2019 aktuální komentář s právním stavem k 1. 11. 2019. Vedoucím jeho autorského kolektivu je advokát Mgr. Petr Sprinz, Ph.D., který je také společně se svým kolegou JUDr. Petrem Chytilem autorem mj. stočtyřicetistránkové části věnované nové úpravě oddlužení. Recenzovaný komentář nakladatelství Wolters Kluwer má pro praktiky, jejichž podstatnou část práce tvoří oddlužovací agenda, v tomto ohledu nespornou výhodu. Autorem příslušné partie o rozsahu sto osmdesát stran je JUDr. Zdeněk Strnad, Ph.D., místopředseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, oceněný mj. v roce 2015 titulem Právník roku pro obor insolvenční právo.

I když estetické hledisko není pro právníka nejdůležitější, je radostí číst komentář napsaný pěknou češtinou a s ohledem na to, aby text byl jasný, přehledný a pro čtenáře srozumitelný. Samozřejmostí komentáře je hojná judikatura, která je citovaná poměrně podrobně, neomezuje se na pouhé právní věty, ale obsahuje i ratio decidendi, což usnadňuje pochopení konkrétního pravidla. Odkazy na literaturu jsou poměrně střízlivé, ale postačující. Systém odkazů na související ustanovení a související předpisy usnadňuje orientaci v problému, jehož řešení v komentáři čtenář hledá.

Přílohou jsou vybrané části trestního zákoníku, mající možnou souvislost s insolvenčním řízením (porušování povinnosti při správě cizího majetku, poškození či zvýhodnění věřitele, způsobení úpadku atd.), též zevrubně komentované státním zástupcem Mgr. Alexandrem Dadamem. Další přílohou, již nekomentovanou, jsou prováděcí předpisy ve své úplnosti.

Cena komentářů je srovnatelná, odpovídající přibližně obvyklé hodinové sazbě advokáta. Všechny běžně používané systémy právních informací pracují a jsou propojeny s komentáři, Codexis Justice s komentářem Leges, Beck-online s beckovským komentářem. ASPI zahrnuje i recenzovaný komentář Wolters Kluwer, přehlednost a uživatelská přívětivost jsou chvályhodné, komentář lze zakoupit i jako e-knihu.

 

JUDr. DAVID UHLÍŘ, soudce Ústavního soudu

Go to TOP