Fakulta právnická ZČU prodloužila termín pro podávání přihlášek ke studiu

V souvislosti s nouzovým stavem prodloužila Fakulta právnická ZČU termín pro podávání přihlášek ke studiu do 15. 4. 2020. Tuto informaci zveřejnila na svých webových stránkách (https://www.fpr.zcu.cz/study/applicants/prijimaci-rizeni/).

Zájemci se mohou hlásit ke studiu magisterského oboru Právo a právní věda, bakalářského oboru Právní specializace a do navazujícího magisterského oboru Veřejná správa

Do navazujícího magisterského oboru Veřejná správa se mohou hlásit absolventi bakalářských oborů Právní specializace, Veřejná správa, Právo v podnikání, Finance a právo, Veřejná ekonomika a správa.

Studium na Fakultě právnické je koncipováno jako prezenční, záleží však na studentovi, do jaké míry využije nabídky přednášek, seminářů a dalších forem kontaktní výuky, která není povinná.

Fakulta se připravuje i na variantu, že by přihlášený uchazeč nemohl v době zápisu do I. ročníku studia předložit např. maturitní vysvědčení, či by nestihl dokončit z objektivních důvodů bakalářské studium. V takovém případě se uvažuje o možnosti podmíněného zápisu.

„Studujte na Západočeské univerzitě! Máme devět fakult, skvělé zázemí a jedinečnou atmosféru. A navíc, Plzeň má co nabídnout i mimo školu. Spojte život s jednou z našich fakult a rozhodněte se pro budoucnost v Plzni!“, nabízí se na webových stránkách ZČU, k čemuž lze dodat, že Fakulta právnická vítá i zájemce z jiných regionů.

Text a foto: red AD

Go to TOP