Soudcovská unie navrhuje vrátit soudce důchodového věku do talárů

Kvůli opatřením souvisejícím s koronavirovou pandemií čeká justici v příštích měsících zvýšený nápor případů. Soudcovská unie proto navrhuje dočasně využít pomoc soudců důchodového věku. Požádala také ministerstvo spravedlnosti, aby připravilo legislativní opatření, které by umožnilo prominout účastníkům řízení zmeškání lhůty, k němuž došlo v důsledku nouzového stavu.

„Lze téměř s jistotou předpokládat, že současný nouzový stav a s ním související opatření vyvolají v dalších měsících zvýšený počet věcí, zejména v insolvenční, exekuční, opatrovnické agendě, ale i v dalších oblastech,“ konstatovala prezidentka Soudcovské unie Mgr. Daniela Zemanová.

Soudcovská unie usiluje již několik let o zavedení emeritních soudců. Mají umožnit překlenout období vyšší zátěže soudů nebo dobu, kdy je konkrétní soud oslabený dlouhodobou nemocí soudce či odchodem soudce na mateřskou či rodičovskou dovolenou, případně na stáž.

„Současná situace potřebu zakotvit tento institut zvyšuje, aby soudy byly schopny zajistit účastníkům řízení včasnou ochranu jejich práv,“ zdůraznila Zemanová.

Podle současné právní úpravy zaniká soudci funkce uplynutím kalendářního roku, v němž dosáhl věku 70 let. Unie navrhuje, aby soudce, který by jinak musel z důvodu věku definitivně skončit, mohl přejít z aktivního výkonu funkce do režimu emeritního soudce. Takové soudce by bylo možné dočasně povolat zpět do taláru.

„Zájem kolegů o tento institut máme potvrzený. Nepředpokládali jsme však, že by úprava byla účinná zpětně, tj. že bychom povolávali kolegy, kteří již ve funkci skončili. Ročně odchází z funkce přibližně 40 až 50 soudců. Je zřejmé, že přechod do režimu emeritního soudce by zvolila pouze část z nich,“ popsala prezidentka unie.

Na aktuální situaci související s koronavirem soudci reagují tím, že prodlužují účastníkům řízení lhůty a promíjejí jim jejich zmeškání, pokud je to možné. Ne každou lhůtu lze ovšem podle zákona prominout, a proto unie vyzvala ministerstvo k legislativní změně.

„Norma by měla být co nejjednodušší a měla by prolomit zákaz prodloužení nebo prominutí zmeškání procesní lhůty tam, kde to zákon neumožňuje, a to ve všech typech soudních řízení,“ doplnila Zemanová.


Zdroj: ČTK
Foto: AD

Go to TOP