Krátká aktuální reakce k projektu Stálé konference českého práva

Přečetl jsem si v Advokátním deníku 27. 3. 2020 článek JUDr. Davida Štrose o ambulance chasers. Problém, o němž hovoří, je jistě vážný: ukazuje se, že pár dní nouzového stavu skutečně může mít na leccos devastující účinky. Byl bych samozřejmě velmi rád, kdyby nedopadly na projekt Stálé konference českého práva.

Ten konferenční projekt trvá už řadu let a získal si stovky příznivců. Není náhodou, že mu jako celku i jeho jednotlivým akcím poskytují záštitu přední osobnosti českého právnického života – předsedové vrcholných soudních institucí, špičkoví akademici, představitelé profesních právnických komor a unií (včetně předsedů ČAK současného i bývalého).

Uspořádali jsme desítky konferencí, sympozií a dalších akcí na vynikající úrovni, která je opřena o excelentní vystupující a pozorné, vnímavé účastníky, schopné diskuse a výměny názorů.

Velmi si vážíme spolupráce s advokátním stavem. A proto také cítím velký vděk, že Česká advokátní komora – spolu s dalšími subjekty ze všech právnických profesí, z nichž některé jsou samotné advokátní kanceláře a další představují různé instituce spolkového života advokátů – projekt Stálé konference českého práva podporuje.

Proto na našich akcích nikdy nechybí zastoupení advokátní obce, ba na většině z nich mají advokáti převahu. Proto poskytujeme od počátku advokátům různé slevy při vložném, proto jsme uzavřeli s ČAK smlouvu o spolupráci v rámci projektu dalšího vzdělávání, takže advokáti mohou touto cestou získat účastí na vybraných akcích z našeho programu potřebné osvědčení.

Proto řadíme na čestná místa v programech jednotlivých akcí významné představitele advokacie jako řečníky k tématům jejich specializace.

Proto hledáme témata našeho projektu mimo jiné v dialogu s advokátní scénou a inspirujeme se jejími potřebami.


JUDr. Karel Havlíček, jednatel Stálé konference českého práva       

Go to TOP