Insolvenční systém se kvůli pandemii ocitá pod tlakem

Insolvenční systém v Česku se kvůli pandemii nového typu koronaviru ocitá pod rostoucím tlakem. Téměř všechny soudy už kvůli krizovým opatřením musely přistoupit k prodloužení lhůt pro zpracování počáteční fáze oddlužení.

Například Krajský soud v Českých Budějovicích zákonnou dvouměsíční lhůtu navýšil o tři měsíce, v Brně pak budou mít insolvenční správci na předložení zprávy o přezkumu, zprávy pro oddlužení, soupisu majetkové podstaty a dalších podkladů dokonce půl roku.

Přímo na výkon činnosti insolvenčních správců se sice krizová opatření zatím nevztahují, i oni ale čelí komplikacím plynoucím například z omezení volného pohybu lidí. Navíc se stejně jako ostatní lidé snaží řídit doporučeními vlády a minimalizovat zdravotní rizika. Osobní schůzky s dlužníky proto převádějí z provozoven v co možná největší míře na elektronickou či telefonickou formu.

Vedle insolvenčních správců a soudů má situace nepříznivý vliv také na dlužníky. Z podstaty věci patří mezi skupiny nejvíce ohrožené ekonomickými dopady opatření proti šíření koronaviru. Nejde přitom jen o to, že tito lidé až na výjimky nemají žádné finanční rezervy, a tak na ně případné propouštění či omezení příjmu dopadne nejdříve ze všech a plnou silou.

„Už se na mě začali obracet také lidé, kteří musí dál pracovat, aby plnili podmínky oddlužení, ale zároveň nemají respirátory či roušky. Bojí se o svoje zdraví, ale na druhou stranu nechtějí svévolně porušit podmínky insolvenčního procesu,“ uvedl Tomáš Valášek, výkonný ředitel Insolvence 2008, která vyvíjí a dodává software pro insolvenční správce.

V návaznosti na ekonomické dopady současné situace lze čekat, že bude přibývat nových insolvenčních návrhů s tím, jak se do existenčních problémů postupně bude dostávat stále více lidí i firem. Řadě dlužníků, kteří už v insolvenci jsou, pak hrozí to, že nebudou schopni podmínky oddlužení dál plnit.

Dlužníci, kteří insolvenční řízení zahájili po loňském 1. červnu, kdy nabyla účinnosti novela insolvenčního zákona, sice mohou usilovat o využití možnosti odkladu splácení, ani tento institut ale podle Valáška přetížení systému nesníží.

Otázkou například zůstává, jak přistupovat k dlužníkům, kteří do insolvence vstoupili ještě před nabytím účinnosti novely insolvenčního zákona. Takoví lidé nejenže nemohou podle zákona požádat o odklad splácení, ale navíc musí striktně splnit hranici 30 procent uhrazených závazků během pěti let, jinak nemají na oddlužení nárok.

„Zde by se měly zohlednit ekonomické dopady koronaviru. V případě, že dlužník prokáže přímou souvislost s dočasnou neschopností své dluhy splácet, měl by soud na tuto mimořádnou situaci brát zřetel,“ uzavřel Valášek.

 

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay

Go to TOP