Prezident Miloš Zeman podepsal desítku zákonů

Jen několik dnů po návratu z dovolené, v úterý 28. července, podepsal prezident republiky Miloš Zeman celkem deset zákonů, které Senát schválil na svém posledním zasedání v uplynulém týdnu. Vedle normy týkající se implementace daňových předpisů Evropské unie nebo o spolupráci při řešení daňových sporů v EU to byla například novela zákona o bankách, o námořní plavbě, o kompenzačním bonusu pro “dohodáře“, nebo ostře sledovaná novela trestního zákoníku, resp. zákona o trestním řízení soudním, která zahrnuje mimo jiné možnost častějšího ukládání peněžitých trestů.

Níže je podrobný výčet všech zákonů, které prezident republiky Miloš Zeman podepsal.

  1. Novela zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, se věnujeme ve zvláštním článku.
  2. Zákon ze dne 22. července 2020, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;
  3. Zákon ze dne 22. července 2020, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění,
  4. Zákon ze dne 22. července 2020 o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů;
  5. Zákon ze dne 22. července 2020 o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii;

  6. Zákon ze dne 22. července 2020, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů;
  7. Zákon ze dne 22. července 2020, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů;
  8. Zákon ze dne 23. července 2020, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů;
  9. Zákon ze dne 23. července 2020, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;
  10. Zákon ze dne 23. července 2020, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

 

Zdroj: Kancelář prezidenta republiky
Foto: Pixabay

 

Go to TOP