Městský soud v Praze obdržel návrh na zrušení vyhlášení nouzového stavu

Pražský městský soud obdržel návrh na zrušení vyhlášení nouzového stavu a některých dalších vládních opatření souvisejících s koronavirovou nákazou. Podal jej brněnský advokát David Zahumenský, podle kterého usnesení nesplnilo požadavky ústavního zákona o bezpečnosti ČR. Nouzový stav pokládá za přiměřený, ale trvá na tom, aby byl vyhlášen v souladu s právem. Mluvčí soudu Markéta Puci uvedla, že Městský soud v Praze má na projednání návrhu zákonnou lhůtu v délce 90 dní.

Zahumenský podal návrh jménem své manželky Venduly. V návrhu zdůrazňuje, že považují za přiměřené, aby byl vyhlášen nouzový stav, ale domnívají se, že vše musí probíhat jinak, zejména na základě úzké spolupráce širokého týmu odborníků, na základě jejichž doporučení bude teprve jednat vláda. Zdůraznil, že omezení základních lidských práv musí být v demokratickém právním státě vždy řádně zdůvodněno, což se zatím podle něj neděje.

V tzv. návrhu na zrušení opatření obecné povahy označil za odpůrce v dané věci vládu a ministerstvo zdravotnictví. Vedle usnesení o vyhlášení třicetidenního nouzového stavu z 12. března 2020 napadl také dvě následující opatření, kterými vláda 14. a 15. března 2020 přijala krizová opatření ohledně zavření části obchodů a zákazu volného pohybu lidí. Návrh směřuje i proti opatření, které 10. března 2020 zakázalo přítomnost žáků a studentů ve školách.

Navrhovatelé upozorňují na to, že podle ústavního zákona o bezpečnosti ČR musí vláda současně s vyhlášením nouzového stavu vymezit, která lidská práva omezuje a které povinnosti ukládá, a také v jakém rozsahu. To se podle nich nestalo. Nezákonnost spatřují i v tom, že napadená opatření nebyla založena na doporučení Ústřední epidemiologické komise. Podle nich jsou navíc nepřiměřená, tedy jdou nad rámec nezbytně nutné míry. Za nadbytečný v tomto ohledu pokládají například zákaz přítomnosti dětí ve školách. Vyhlášení nouzového stavu také podle navrhovatelů nebylo dostatečně odůvodněno. Argumentují judikaturou Nejvyššího správního soudu, podle níž je u opatření obecné povahy nutno uvést jeho důvody, podklady pro jeho vydání i úvahy, kterými se správní orgán řídil. Zahumenský na svém webu uvedl, že už s manželkou zaplatili soudní poplatek 20 000 korun a že soudu na dotaz sdělili, že trvají na ústním projednání věci. Zároveň vyzval zájemce, aby se k návrhu připojili jako osoby zúčastněné na řízení, tedy bez povinnosti hradit soudní poplatek.

K věci se vyjádřil v pátek 20. března 2020 pro Českou televizi i místopředseda České advokátní komory JUDr. Tomáš Sokol, podle něhož skutečně vládní usnesení nesplnilo požadavky ústavního zákona o bezpečnosti České republiky. Podle jeho názoru měla vláda při vyhlášení nouzového stavu současně sdělit, která práva občanů omezí, a neoznamovat jednotlivé restrikce až posléze. „Pokud by došlo na to, že usnesení vlády je nulitní, pak logicky nemohla být s právními účinky vyhlášena ta další krizová opatření, a to by mohl být vážný problém,“ řekl.

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay

Go to TOP