Tématem společného jednání zástupců ČAK a SAK bylo přípravné trestní řízení  

V sídle České advokátní komory se 2. září 2021 uskutečnilo jednání jejích zástupců s delegací Slovenské advokátní komory, kterou tvořili její místopředsedové doc. JUDr. Ondrej Laciak, PhD., a JUDr. Martin Puchalla, PhD., náhradník představenstva JUDr. Peter Erdös, advokát prof. JUDr. Sergej Romža, PhD. a tajemník SAK JUDr. Andrej Popovec.

Za ČAK se jednání účastnili její předseda JUDr. Vladimír Jirousek, místopředseda JUDr. Tomáš Sokol, místopředseda kontrolní rady Mgr. Lukáš Trojan, člen odvolací kárné komise JUDr. Václav Vlk, zástupce ČAK v trestním výboru CCBE Mgr. Miroslav Krutina a tajemník ČAK JUDr. Petr Čáp.

Hlavním tématem tohoto jednání bylo přípravné trestní řízení. Účastníci hovořili o postavení obhajoby jak v rámci platné právní úpravy, tak v rámci zvažovaných legislativních změn. Velkou pozornost věnovali otázkám procesní použitelnosti důkazů provedených v jednotlivých stádiích trestního řízení. Na závěr přínosné diskuse se všichni zúčastnění shodli na tom, že obdobná jednání mezi zástupci obou komor by se měla stát pravidlem, stejně jako každoroční společná zasedání představenstev, která bohužel již dvakrát znemožnila pandemie covidu-19.

JUDr. Petr Čáp, tajemník ČAK
Foto: AD

Go to TOP