Odešel bývalý předseda Pařížské advokátní komory Olivier Cousi

S nekonečným smutkem dne 3. března 2022 Pařížská advokátní komora oznámila, že 2. března zemřel ve věku nedožitých 63 let po náhlém zhoršení své nemoci Bâtonnier Olivier COUSI.

 

„Bývalý předseda Pařížské advokátní komory v letech 2020–2021 vždy čelil všem otřesům v advokátní profesi s klidem, ale s vůlí a odhodláním, ať už to bylo tváří v tvář důchodové krizi nebo pandemii koronaviru,“ uvedl Olivier Lagrave, generální tajemník Pařížské advokátní komory.

Připomněl také, že Olivier Cousi stál vždy po boku svých kolegů, zvláště v době, kdy vztahy mezi advokáty, vládou a zákonodárci otřásla krize, kdy podporoval mobilizaci francouzských advokátů kvůli omezováním profesního tajemství nebo kriticky bojoval proti setrvačnosti státu neschopného poskytnout advokátům a vůbec i spravedlnosti prostředky k řešení epidemie. Byl osobností, která měla připravený plán rozvoje advokátní profese i jasnou vizi, jakou roli by měli advokáti mít v budoucnosti.

„Už teď nám chybí jeho skvělé lidské vlastnosti, jeho pozorné naslouchání, jeho bystrá inteligence, jeho otevřená mysl i schopnost vidět „rychle a daleko“,“ dodal tajemník Lagrave.

Ani pro české advokáty nebyl pan Olivier Cousi neznámou osobnosti, loni v říjnu poslal videozdravici všem účastníkům 8. sněmu ČAK a koncem listopadu loňského roku ještě jako předseda Pařížské advokátní komory přijal na její půdě předsedu ČAK JUDr. Roberta Němce, LL.M., u příležitosti zahájení soudního roku v Paříži (na titulním snímku). Ostatně ČAK a PAK měli a mají dlouhodobě nadstandardní vztahy, od roku 2019 navíc zformalizované Memorandem o vzájemné spolupráci.

„Nečekaná zpráva o odchodu pana Oliviera Cousi mne, v už tak neradostné době, osobně velmi zasáhla. Pan Cousi byl velkou osobností advokacie s obrovským mezinárodním rozhledem a autoritou. S advokátní firmou Gide Loyrette Nouel, jejímž byl pan Cousi partnerem a která patří mezi špičkové francouzské kanceláře s mezinárodním přesahem, nás navíc pojí řada společných projektů a klientů,“ přidal osobní vzpomínku na francouzského kolegu předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M.

Upřímnou soustrast a čest jeho památce!

Redakce AD
Foto: ČAK 

Go to TOP