Předkupní právo se v občanském zákoníku zřejmě výrazně omezí

Vlastníci bytů zřejmě budou nuceni oznámit ostatním v domě stavební úpravy uvnitř obydlí i jeho krátkodobý pronájem. Předkupní právo k bytům se v občanském zákoníku asi výrazně omezí do podoby, která platila před pěti lety před přijetím civilního kodexu. Senátní ústavně-právní výbor to dnes 16. března 2020 podpořil. Horní komora má o změně rozhodnout ve středu.

Vlastník bytu bude povinen podle sněmovní verze novely oznámit všechny zamýšlené stavební úpravy uvnitř obydlí. Povinnost zahrne i takové úpravy, u kterých stavební zákon nevyžaduje ani ohlášení. Vlastník navíc bude muset předem oznámit takové podnikání nebo činnosti v bytě, které by mohly dlouhodoběji vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě. Kvůli vyúčtování služeb bude také muset hlásit počet lidí, kteří byt užívají například při krátkodobých pronájmech. Změna souvisí nárůstem pronájmu bytů například prostřednictvím platformy Airbnb.

Sněmovna také zpřísnila využívání předkupního práva. Vláda původně navrhovala, aby se předkupní právo vlastníků dalších bytů nevztahovalo na parkovací stání v bytových domech. Sněmovna ale schválila úpravu, která prakticky znamená opětovné zrušení předkupního práva spoluvlastníků k převáděným spoluvlastnickým podílům. Do jeho pozdějšího obnovení v roce 2018 se omezilo jen na případy, kdy spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit. Právo bude podle novely i v těchto případech znovu omezeno na půl roku od vzniku spoluvlastnictví. Časové omezení nebude platit ve vztahu k zemědělskému závodu.

Vládní předloha stanoví, že při prodeji bytu přecházejí na nabyvatele případné dluhy původního vlastníka bytu, které souvisejí se správou domu nebo užíváním bytu. Upravuje nucený prodej bytu a umožní uložení smluvní pokuty nájemci bytu, který by si neplnil své povinnosti.

Předloha sjednotí formu přijetí změn stanov společenství vlastníků jednotek. Nebudou se muset uskutečňovat notářským zápisem, jak je tomu v některých případech nyní. Rozšíří se části zákoníku, které se týkají družstev. Bytová družstva mimo jiné dostanou opět právo rozdělovat za splnění zákonných podmínek až třetinu zisku svým členům.

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay

Go to TOP