Důležité informace pro účastníky řízení u evropských soudů – SD EU i ESLP

Částečné přerušení soudní činnosti Soudního dvora EU a Tribunálu z důvodu velmi závažné krizové situace. Opatření kvůli koronaviru přijal i Evropský soud pro lidská práva.

Soudní dvůr Evropské unie i Tribunál vyhlásily dne 13. března v souvislosti s krizovou situací ohledně koronaviru dočasné omezení své soudní činnosti. Až do odvolání budou vyřizovány pouze zvláště naléhavé věci (jako jsou naléhavá řízení, zrychlená řízení a řízení o předběžných opatřeních). Soudní dvůr a Tribunál budou případně kontaktovat zástupce účastníků řízení, aby je informoval o změnách v řízení.

Ve všech ostatních věcech, přestože Soudní dvůr dočasně není s to je vyřizovat, běh procesních lhůt, včetně lhůt pro podání návrhu na zahájení řízení, pokračuje a účastníci řízení jsou povinni je dodržet. Jednání stanovená do 3. dubna 2020 jsou odročena na pozdější datum a po uvedení do normálního chodu činnosti budou zástupci účastníků řízení ve všech dotčených věcech kontaktováni ohledně dalšího postupu. Soudní dvůr i Tribunál vyzývají účastníky řízení, aby pravidelně sledovali internetové stránky Soudního dvora Evropské unie (www.curia.europa.eu)

Také Evropský soud pro lidská práva vyhlásil dne 16. března zvláštní opatření související s nepředvídatelnou globální krizí ze šíření koronaviru. Hlavní aktivity Soudu a soudní činnost bude nadále pokračovat, zejména pak naléhavá řízení. Pracovníci Soudu budou od 16. 3. 2020 dne vykonávat své povinnosti z domova. Řízení, v rámci kterých byla podána žádost o prozatímní opatření na základě čl. 39 jednacího řádu Soudu, kde bezprostředně hrozí nenapravitelná škoda, mohou probíhat. Budova Soudu není nadále veřejnosti přístupná, jednání plánovaná na březen a duben jsou odročena. Šestiměsíční lhůta pro podání stížnosti, stejně jako veškeré další lhůty v probíhajících řízeních, budou výjimečně pozastaveny na dobu jednoho měsíce, a to od 16. března 2020. Všechna zavedená opatření budou pravidelně revidována.


Zdroj: SD EU; ESLP
Foto: SD EU + ESLP

Go to TOP