Důležité! Nové rozhodnutí ČAK ke konání advokátních zkoušek a seminářům

V návaznosti na usnesení vlády č. 72/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, přijala Česká advokátní komora následující rozhodnutí:

V návaznosti na usnesení vlády č. 72/2020 Sb., o přijetí krizového opatření, přijala Česká advokátní komora následující rozhodnutí:

1) R u š í m termín konání advokátních zkoušek březen/duben 2020, konaných v Praze a v Brně, a to písemné části AZ ve dnech 23. až 25. března 2020 a ústní části AZ ve dnech 6. a 7. dubna 2020 s tím, že nový termín jejich konání bude stanoven po ukončení opatření státu v souvislosti s COVID-19. Přihlášení advokátní koncipienti budou automaticky zařazeni na nejbližší nově stanovený termín konání advokátních zkoušek, o čemž budou včas a řádně vyrozuměni.

2) O d v o l á v á m Plenární zasedání Zkušební komise ČAK dne 6.dubna 2020 na neurčito.

3) S okamžitou účinností se nejméně do dne 17. 5. 2020 ruší všechny semináře, vzdělávací akce určené pro advokáty a advokátní koncipienty organizované ČAK v Praze. Datum je stanoveno s ohledem na přijatá krizová opatření státu a plánované stěhování Odboru výchovy a vzdělávání. Poplatky budou přihlášeným účastníkům vráceny.

4) S okamžitou platností se nejméně do dne 13. 4. 2020 ruší všechny semináře a vzdělávací akce určené pro advokáty a advokátní koncipienty pořádané pobočkou ČAK v Brně. Poplatky budou přihlášeným účastníkům vráceny.

5) S okamžitou účinností se do odvolání ruší termíny písemného vstupního testu Advokátních zkoušek. O vypsání nových termínů a konání vstupních testů bude rozhodnuto po ukončení omezení v souvislosti s přijatými opatřeními vůči COVID–19.

6) O dalších opatřeních s účinností po 13. 4. 2020 bude průběžně rozhodováno. Informace o dalších opatřeních budou průběžně uveřejňovány na webu ČAK.

7) S ohledem na přijatá opatření je Odbor výchovy a vzdělávání pro veřejnost uzavřen. V případě potřeby lze kontaktovat pracovníky odboru telefonicky či e-mailem.

 

JUDr. Karel Brückler předseda zkušební komise

Foto: redakce AD

Go to TOP