Poslanecká verze insolvenční novely „přehlasovala“ senátní

Horní komora navrhovala tyto podmínky zrušit a otevřít tak možnost osobního bankrotu i nejchudším lidem. Rovněž v jejím sněmovním znění by měl dosáhnout na oddlužení širší okruh lidí v dluhové pasti než nyní. Padne podmínka vstupu do oddlužení, podle níž musí být dlužník schopen uhradit v pěti letech aspoň 30 procent svých závazků.

Podle mapy exekucí v roce 2017 nějakou exekuci mělo 9,7 procenta obyvatel Česka, tedy 863 000 lidí. Insolvenční novela má umožnit těmto předluženým lidem vrátit se zpět do běžného ekonomického života. Řada lidí v exekucích totiž pracuje načerno, protože z oficiálního výdělku by jim při splácení závazků zbylo jen minimum peněz.

Pro senátní podobu oddlužení hlasovalo 62 ze 184 přítomných poslanců. Pro její schválení bylo nutných nejméně 93 hlasů. Senátní znění novely nepodpořili zejména poslanci hnutí ANO, ODS a SPD. Původní návrh Sněmovny pak dolní komora potvrdila hlasy 181 ze 186 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo. Pokud by neschválila nic, nadále by platily nynější podmínky pro oddlužení.

„Jsem přesvědčený o tom, že je dobře, že Parlament potvrdil sněmovní verzi novely oddlužení. Je pravdou, že odmítl změny navrhované Senátem, které byly k dlužníkům ještě vstřícnější. Cesta k oddlužení se přesto otevírá širokému okruhu lidí. Své dluhy budou moci řešit i ti, kdo na oddlužení podle současných pravidel nedosáhli,“ uvedl k výsledkům hlasování člen představenstva ČAK a předseda sekce pro insolvenční právo ČAK JUDr. Michal Žižlavský. Dodal, že novelu považuje za vyváženou, protože myslí nejen na dlužníky, ale také na věřitele a ukládá dlužníkům přísnější povinnost vynakládat veškeré úsilí na splacení dluhů.

Předloha počítá ve schválené sněmovní verzi se dvěma variantami oddlužení. První z nich předpokládá, že lidé splatí věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Ve druhé variantě by měli uhradit za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud by zaplatili méně, o jejich oddlužení by rozhodoval soud. Soud by musel v takových případech uznat, že se dlužník o splacení dluhů pod dohledem insolvenčního správce snažil.

„Insolvenční správci budou prověřovat, zda a jak si dlužníci hledají práci, jaké mají pracovní možnosti, a jestli někde neukrývají majetek. Až podle výstupů z kontrolní činnosti soud dlužníkovi odpustí nebo také neodpustí zbytek dluhů. Je to dobré řešení,“ uvedl JUDr. Žižlavský. Podle jeho názoru se na jednu stranu  omezuje morální hazard, a na druhou stranu se poctivý dlužník nemusí obávat, že procesem neprojde, i když splatí věřitelům méně než třicet procent. Ten, kdo zaplatí více než šedesát procent dluhů, se zase bude moci oddlužit rychleji, a to už za tři roky. Snazší oddlužení by mohli mít podle schválené verze předlohy senioři. Bez dluhů by mohli být už za tři roky a takové oddlužení by ale mohli využít jen jednou.

Sněmovní verzi podpořil ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO), podle kterého je motivující pro dlužníky a není nespravedlivá pro věřitele. Dlužníky nepřímo nutí k zapojení do průhledného ekonomického procesu a věřitelům garantuje splacení aspoň části pohledávky, uvedl ministr.

„Téma dluhů a oddlužení nabývá na významu s tím, jak se rozervírají nůžky mezi bohatými a chudými. Extrémní chudoba přináší nespokojenost a ohrožuje právní systém, tedy i ty bohaté. Čím více lidí bude mít možnost poctivě pracovat a směřovat ke statusu střední třídy, tím bezpečnější bude systém pro všechny. Novela, kterou dnes přijala poslanecká sněmovna, tomu může napomoci. Roste význam role advokátů a insolvenčních správců. Advokáti sepisují více než 70 % návrhů na povolení oddlužení. Správci budou hlavní pojistkou fungování nového řešení,“ doplnil člen představenstva ČAK a předseda sekce pro insolvenční právo ČAK JUDr. Michal Žižlavský.

Předloha nyní poputuje k podpisu prezidentovi.

 

Zdroj: ČTK + redakce BA

Foto: Pixabay

Go to TOP