Ministerstvo doporučilo soudům zvážit konání soudních jednání

Ministerstvo spravedlnosti doporučilo soudům, aby kvůli riziku koronaviru přehodnotily, zda jsou nařízená soudní jednání nezbytná a zda budou soudy nařizovat další. Vzniklá prodlení nebude ministerstvo považovat za průtahy v řízení.

Ministerstvo také doporučuje, aby všichni lidé vstupující do soudních budov vyplňovali formulář ohledně pobytu v rizikových oblastech a styku s osobami, které by mohly být nakažené. Do objektů soudů by neměli mít přístup lidé, kteří vykazují zjevné známky respiračního onemocnění. Soudy by také měly v nejširší možné míře omezit porady a jiná jednání s osobní účastí soudců a dalších zaměstnanců.

Pražský vrchní soud dnes vyzval veřejnost, aby do jeho budovy vstupovala pouze tehdy, když to bude nezbytné, tedy při účasti u soudního jednání, při nahlížení do soudního spisu a při osobních podáních. Nahlížení do spisů soud umožní jen v neodkladných případech, omezil také úřední hodiny pro styk s veřejností. Instituce tak chce snížit riziko rozšíření infekčních onemocnění v objektu. Městský ani Krajský soud v Praze zatím k obdobným omezením nepřistoupily.

Každý člověk, který bude chtít vstoupit do budovy vrchního soudu, musí vyplnit prohlášení o pobytu v rizikové oblasti. Na pokyn justiční stráže se také bude muset podrobit bezkontaktnímu měření tělesné teploty. Novináři na konkrétní neodročené jednání přijít mohou, sdělila mluvčí soudu Simona Heranová.

Nejde o plošný zákaz vstupu do budovy. Naším záměrem je veřejnost požádat, aby dobře zvážila, zda je účast skutečně nezbytná, vysvětlila.

Účastníkům soudních jednání soud doporučil, aby se telefonicky nebo e-mailem dotázali příslušné soudní kanceláře, zda nejsou odročená. U insolvenčních jednání budou informace o odročení dostupné v insolvenčním rejstříku.

Nahlížet do spisů bude veřejnost moci jen tehdy, když například končí lhůta pro podání dovolání nebo když je to potřebné v rámci přípravy na neodročené jednání.

Dva krajské soudy sídlící na území hlavního města – Městský soud v Praze a středočeský Krajský soud – zatím obdobná omezení nezavedly. Některé pražské soudy už v týdnu uváděly, že musejí kvůli karanténám odvolávat svolaná jednání. Je možné, že se opatření budou v následujících dnech dále měnit.


Zdroj: ČTK
Foto: redakce AD

Go to TOP