Ochranu lidských práv by posílily vznik NHRI i zřízení dětského ombudsmana

Na konferenci „Lidská práva a Česko“, která se konala na začátku tohoto týdne v Praze a byla věnována 75. výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv, si veřejný ochránce práv JUDr. Stanislav Křeček a jeho zástupce JUDr. Vít Alexander Schorm připomněli Mezinárodní den lidských práv. Jak v průběhu akce zmínili, vzhledem k tomu, že v Česku stále neexistuje nezávislá instituce specializovaná na ochranu prosazování lidských práv (NHRI) ani zde nepůsobí ochránce práv dětí, čelí stát dlouhodobě kritice ze strany mezinárodních organizací. Díky připravované novele zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, by Česká republika mohla tento dluh v ochraně lidských práv splatit. Novela zákona předpokládá, že by mandát NHRI vykonával v Česku právě ombudsman a při Kanceláři veřejného ochránce práv by fungoval také ochránce práv dětí.

 

„Už dnes v rámci činnosti veřejného ochránce práv řešíme i dětské podněty, dohlížíme na rovné zacházení či práva lidí omezených na osobní svobodě a v neposlední řadě monitorujeme práva lidí s postižením. Jako NHRI, potažmo dětský ombudsman, bychom mohli náš záběr znatelně rozšířit,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček. „Jsem rád, že i účastníci konference „Lidská práva a Česko“ zdůrazňovali ve svých vystoupením naléhavou potřebu NHRI a dětského ombudsmana. Doufám, že se po letech podaří tyto dvě instituce u nás zřídit. A věřím, že zákonodárci vytvoří podmínky pro jejich řádné fungování, ať už jde o odpovídající rozpočet nebo o dostatek pracovních míst pro odborníky, které budou tyto instituce k plnění nových úkolů potřebovat,“ dodal Stanislav Křeček.

Ombudsman dále konstatoval, že veřejný ochránce práv se v současnosti může zabývat lidskými právy pouze v některých oblastech. NHRI naproti tomu monitorují situaci lidských práv v celé šíři. Zohledňují při tom názory různých skupin ve společnosti. Upozorňují na systémové problémy a doporučují, jak by je bylo možné řešit. Nezávisle hodnotí každou aktivitu státu z pohledu lidských práv a odbornými názory tak pomáhají státu při jejich prosazování. Nedílnou součástí práce NHRI je i osvěta a diskuze o významu lidských práv v každodenním životě.

Zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm ve svém vystoupení zdůraznil mezinárodní aspekt lidských práv: „Přál bych si, abychom na odůvodněné právní názory mezinárodních orgánů nehleděli tak, jako že nám Evropa něco vnucuje, a protože nám to vnucuje, musíme se tomu bránit. Měli bychom vůči této jurisprudenci čili právní moudrosti zaujmout pozitivní, a nikoli negativní nastavení mysli. Tato právní řešení totiž vznikají za naší účasti, třeba skrze obhajobu v právním řízení před Evropským soudem pro lidská práva nebo Evropským výborem pro sociální práva,“ uzavřel Vít A. Schorm.

Informace o národní lidskoprávní instituci (NHRI) ZDE.

 

Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv
Ilustrační foto: canva.com a  To je rovnost! ÚV ČR

 

 

 

Go to TOP