Mezinárodní seminář ČAK a ERA v Praze na téma kybernetické forenzní šetření

Ve dnech 9. až 10. března 2020 se za finanční podpory Evropské unie uskutečnil v Paláci Dunaj mezinárodní seminář ČAK a Akademie evropského práva (ERA) na téma „Kybernetické forenzní šetření v soudních řízeních“. Seminář probíhal v angličtině a zúčastnilo se jej přes 40 účastníků z 10 různých zemí Evropské unie.

Seminář oficiálně zahájil za Akademii ERA pan Laviero Bueno, vedoucí Evropského trestního práva v rámci Akademie ERA. Za ČAK účastníky přivítala JUDr. Eva Indruchová, Ph.D., vedoucí mezinárodního odboru ČAK.

První příspěvek byl zaměřen na téma „Digitální stopy“ od předního experta na kyberkriminalitu, Stevena Davida Browna, který je původem z Velké Británie, aktuálně však působí ve Vídni.

Následoval historický exkurz, který přednesl Angus Marshall, zakladatel Centra pro elektronické důkazy se sídlem ve Velké Británii.

Pokračoval pan Cristian Nicolau z Evropské komise, který přiblížil nový evropský projekt e-Evidence, zaměřený na elektronickou výměnu důkazů.

Odpolední blok byl velmi praktický, přednášku vedl opět Steven David Browns se zaměřením na důkazy, neboť kybernetické forenzní šetření zahrnuje analýzu informací v počítačových systémech s cílem nalézt digitální důkaz, který lze použít pro soudní řízení.

Účastníci měli možnost prohlédnou si např. tzv. Faraday pouzdro (viz foto), které umožňuje izolaci telefonu bez nutnosti jeho vypnutí a mohli si vyzkoušet i některé praktické postupy, např. simulace Faraday pouzdra tím, že mobil důkladně zabalíme do alobalu, čímž dosáhneme stejných účinků.

Po celodenním semináři následovala společná večeře, kde měli účastníci možnost pokračovat v diskusi, ale též si vzájemně vyměnit své zkušenosti z praxe. Seminář byl totiž otevřen nejen advokátům, ale i soudcům a státním zástupcům.

I druhý den byl velmi přínosný, za ČAK jako řečník vystoupil JUDr. Jiří Novák, který se věnoval aspektům advokátní mlčenlivosti, včetně problematiky cloudů.

Seminář se setkal s velkým pozitivním ohlasem, a to jak ze strany účastníků, tak i ze strany Akademie ERA, která na závěr poděkovala ČAK a mezinárodnímu odboru za vynikající spolupráci. Jednalo se tak o další úspěšný společný seminář ČAK a ERA.

Nutno podotknout, že ČAK s Akademií ERA spolupracuje a pravidelně organizuje společné semináře, a to nejméně jednou, někdy i dvakrát ročně. Témata byla v minulosti různorodá, např. mezinárodní právo rodinné, evropské trestní právo či problematika hospodářské soutěže. V roce 2014 byla navíc podepsána smlouva mezi ERA a ČAK, která zahrnuje i mimořádné oprávnění pro české advokáty a advokátní koncipienty uplatnit slevu ve výši 25 % z účastnických poplatků na vzdělávací akce ERA. Avizovanou slevu je nezbytné nárokovat již při přihlašování se na seminář (či jinou vzdělávací akci) ERA za použití kódu: CzechBarERA.

 

JUDr. Eva Indruchová, Ph.D., LL.M., vedoucí mezinárodního odboru ČAK

Go to TOP