JUDr. Petr Poledník se zamýšlel na Noci práva nad budoucností advokacie

V pátek 6. 3. 2020 se v Brně uskutečnil první ročník Noci práva – nového projektu spolku Nugis Finem, který chce především popularizovat právo u veřejnosti a zároveň poskytnout příležitost pro setkání právnické obce. Na akci, o které Advokátní deník již informoval a která nabídla kromě přednášek také exkurze, promítání a divadelní představení, promluvil i advokát, člen představenstva ČAK JUDr. Petr Poledník o budoucnosti české advokacie.

Doktor Poledník se ve své přednášce soustředil na dlouhodobý vývoj advokacie. Zaměřil se na jak na historii, tak na současné trendy. V návaznosti na to se rozhovořil i na téma její budoucnosti. „Názor na to, jaká by advokacie měla být, má každý jednotlivec jiný. Zároveň záleží i na úhlu pohledu, ať už jde třeba o elektronizaci, ale také o to, jaké bude její postavení ve společnosti. To je podle mě to nejdůležitější a advokacie by za to měla bojovat,“ řekl.

Podle doktora Poledníka se advokacie u nás netěší takové vážnosti, jako tomu bývá jinde a jak tomu bývalo v minulosti. „Například v zemích jihovýchodní Evropy je situace podstatně lepší. Mohu říct, že tam má advokacie dobré postavení. Během „Dnů advokacie“ se v těchto zemích vždy sejde celá právnická generalita, ať už to jsou profesoři právnických fakult, ministr spravedlnosti či zástupci soudů. Nejsem přesvědčen, že se tak v našich podmínkách děje podobně.“

Za prestiž by však podle jeho slov měli bojovat hlavně sami advokáti. „Důležité je si uvědomit, že advokát poskytuje právní služby. To totiž znamená, že advokacie má pomáhat. Nikoliv tak, že advokát zneužívá své postavení k tomu, aby pomáhal především sám sobě, ale aby pomáhal potřebným,“ upřesnil Petr Poledník a dále vysvětlil, proč si myslí, že přílišná specializace advokátů je spíše na škodu. Advokát by podle něho měl mít alespoň základní všeobecné znalosti. „Když koncipient nastoupí do velké kanceláře a celé tři roky je specialistou na určitý úsek, mnohdy žije v představě, že na této pozici zůstane a bude takto pracovat dál. Nezřídka se však stává, že firmu nakonec opouští. Mimo tuto pozici je pak však mnohdy těžko uplatnitelný.“

Určitá míra specializace je samozřejmě přítomna, třeba u velkých firem v Praze nebo i Brně. V menších městech však specializace téměř nepřipadá v úvahu. „Když například přednáším koncipientům o tématu obhajoby v trestním řízení ve věcech hospodářských, tak všem kladu na srdce, že když to chtějí obhajovat, tak musejí znát i netrestní disciplíny, jako jsou obchod či správa. Hospodářský trestný čin zkrátka není rvačka v hospodě,“ přiblížil.

Mezi dalšími, kteří v Brně promluvili, byl například vládní zmocněnec pro zastupování před Evropským soudem pro lidská práva (ESLP), Vít Alexander Schrom. Ten v neformálním duchu pohovořil o zkušenostech, které získal v praxi u ESLP i jinde. Promluvila také Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie, která zhodnotila aktuální dění v polské justici. Advokátní deník informoval již ZDE.

Mikoláš Rec

Foto: Mikoláš Rec

Go to TOP