Noc práva zve návštěvníky za soudními lékaři, do věznice i k soudu

Bohatý několikahodinový program na řadě míst v Ostravě, Olomouci, Brně i Praze nabídne laické veřejnosti i zástupcům právnické obce Festival Noc práva, který se uskuteční v pátek 6. března 2020. Do Noci práva se zapojila také Česká advokátní komora a její představitelé v jednotlivých městech.

Inspirací vzniku festivalu Noc práva v České republice byla francouzská noc práva – La nuit du droit, která má ve Francii celorepublikový charakter. Po vzoru francouzské předlohy   i tuzemský festival oslavuje významný historický okamžik v dějinách našeho státu, kterým je 6. březen 1920. V tento den byla vyhlášena a nabyla účinnosti první ústava ČSR, tedy Ústavní listina Československé republiky z 29. února roku 1920. V letošním roce si tedy připomínáme 100. výročí této významné události.

Nultý ročník festivalu Noc práva se uskutečnil v loňském roce, a to pouze v Brně, kdy jej organizoval spolek Nugis Finem, z. s. a do festivalu se zapojily významné instituce, zejména Nejvyšší soud, Nejvyšší správní soud, Právnická fakulta Masarykovy univerzity a další osobnosti právnické obce. Letos se do ní zapojí také Ostrava, Olomouc a Praha. Tato významná kulturní akce spočívá zejména v pořádání prohlídek, přednášek, prezentací, workshopů, exkurzí, divadelních, filmových a hudebních představení, to vše s tématikou práva.Na programu jsou například simulovaná hlavní líčení (trestní řízení) u soudu s komentářem a s následnou diskusí za účasti profesionálů, komentovaná prohlídka prostor vazební věznice, ústavů soudního lékařství nebo divadelní představení Teror s přímou účastí diváků a s následnou panelovou diskusí s odborníky z oblasti práva. Mezi nimi bude v ostravském Divadle „12“ místopředseda ČAK a advokát JUDr. Radim Miketa.

Také předseda České advokátní komory, ostravský advokát JUDr. Vladimír Jirousek se zapojí do programu Noci práva a v přednáškovém sálu Magistrátu města Ostravy ve 20 hodin odprezentuje svůj příspěvek na téma Právo na právní pomoc.

V Mozartově sále divadla Reduta v Brně bude mít od 18 hodin přednášku další dlouholetý představitel ČAK JUDr. Petr Poledník, který se bude zamýšlet nad tím, jaký byl advokát v minulosti, jakým je v současnosti a jaký bude v budoucnu? Diskutovat s laickou i odbornou veřejností bude také ředitelka brněnské pobočky ČAK JUDr. Irena Schejbalová.

V Olomouci zase advokát a člen zkušební komise ČAK Mgr. Michal Zahnáš seznámí účastníky přednášky s tím, co je nového ve vztazích mezi advokátem a klientem.

To je jen stručný výčet akcí Noci práva, které jsou připraveny v Ostravě, Brně, Olomouci, a částečně i v Praze. Detailnější informace najdou zájemci na adresách www.nocprava.cz nebo www.nfparagraf.cz.

Program akce ještě možná dozná některých změn s ohledem na aktuální bezpečnostní situaci – dne 4. března 2020 oznámil Nejvyšší soud, že odložil plánované akce, jimiž se dne 6. března 2020 hodlal od 16.00 hodin aktivně zapojit do programu Noci práva. Na neurčito tak odkládá jak plánované prohlídky budovy soudu, tak i besedu se svými soudci.

 

Zdroj: Nadační fond Paragraf + redakce AD
Foto: NF Paragraf

Go to TOP