Kárný senát ČAK napomenul advokáta Mgr. Leonida Kuschnarenka

Kárný senát České advokátní komory projednal ve čtvrtek 14. listopadu 2019 v brněnské pobočce ČAK (na snímku) kárnou žalobu na advokáta Mgr. Leonida Kuschnarenka, který na jaře letošního roku zveřejnil po tragédii v mešitách na Novém Zélandu výzvu k ozbrojování muslimů v ČR.

Magistr Kushnarenko byl po projednání žaloby uznán kárně vinným z porušení povinností dle zákona o advokacii a etického kodexu a jako kárné opatření mu kárný senát vyslovil napomenutí, a to s ohledem na postoj kárně obviněného, který projevil při vlastním projednávání kárné žaloby výraznou sebereflexi.

„Uvedl, že si velmi váží možnosti vykonávat advokátní profesi v ČR a že chápe, že jako advokát musí přizpůsobovat své projevy a chování tomu, aby nepoškozoval advokacii jako profesní stav, a to i mimo přímý výkon advokacie,“ okomentovala jednání PhDr. Iva Chaloupková, tisková mluvčí České advokátní komory.

Rozhodnutí kárného senátu dosud není pravomocné.

Zdroj: Redakce AD

Go to TOP