Pozvánka na zářijovou přednášku a seminář Jednoty českých právníků

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků připravil – v souladu se svým posláním a stanovami a ve spolupráci s Justiční akademií – na druhé pololetí 2020 řadu zajímavých odborných seminářůpřednášek týkajících se aktuální problematiky. Z bohatého programu vám v předstihu (abyste se v případě zájmu stihli včas přihlásit) nabízíme akce, které se uskuteční v září:

 

PŘEDNÁŠKA

Svěřenské fondy
Termín konání: pondělí 14. září 2020 od 16:00 hodin
Místo konání: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 901/7, Praha 1, přízemí, č. dv. 38

Přednášející: JUDr. Vlastimil Pihera, Ph.D., vědecký pracovník Ústavu státu a práva AV ČR, advokát v Praze

 

Informace pro účastníky odpoledních přednášek naleznete ZDE, a to včetně přihlášky na akci.

 

SEMINÁŘ

Velká novela zákoníku práce 2020
Termín konání: úterý 29. září 2020 od 9:00 hodin
Místo konání: Přednáškový sál Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18/1. patro

Přednášející: JUDr. Dominik Brůha, Ph.D., advokát se specializací na pracovní právo, zprostředkovatel a rozhodce pracovněprávních sporů, člen Kolegia expertů AKV Praha

Zaměření semináře:

 • Aktuální informace z legislativy – změny v pracovněprávních předpisech, výhled dalších změn pro rok 2021
 • Nová právní úprava dovolené – tzv. přepočet přes hodiny, příklady, sporné situace
 • Změny v doručování písemností – zjednodušení, dopady do praxe, poučení z judikatury
 • Novinky ve vysílání zaměstnanců – zvýšení administrativní náročnosti, cestovní náhrady, příplatky
 • Změny v tzv. doložce odvolatelnosti – korekce v okruhu osob, s nimiž je možné sjednat, účinnost odvolání z funkce
 • Změny v oblasti náhrady škody – navýšení částek odškodnění za pracovní úrazy, nový způsob valorizace
 • Sdílené pracovní místo – atypická forma rozvržení pracovní doby, slaďování pracovního a soukromého života, vliv na odměňování
 • Přechod práv s povinností v pracovněprávních vztazích – změny v právní úpravě ve vazbě na tzv. hospodářskou jednotku
 • Dílčí změny v oblasti překážek v práci – sportovní soustředění aj.
 • Přehled aktuálních rozhodnutí Nejvyššího soudu a jejich dopad na praktické uplatňování zákoníku práce a dalších pracovněprávních předpisů
 • Diskuse a odpovědi na dotazy.

 

Další informace pro účastníky odborných seminářů a přihlášku naleznete ZDE.

 

 

Go to TOP