Na Ministerstvu spravedlnosti probíhá hodnocení spolupráce v trestních věcech

Zástupci mezinárodního odboru trestního Ministerstva spravedlnosti se účastní 9. kola vzájemných evaluací organizovaných již od roku 1997 v rámci Evropské Unie, respektive Rady EU. Uplynulé evaluace hodnotily Českou republiku pozitivně, zástupci ministerstva doufají v úspěch i tentokrát.

Každé kolo evaluací v členských státech EU se zaměřuje na odlišnou problematiku. Právě probíhající hodnocení se soustředí na implementaci a uplatňování 4 rámcových rozhodnutí v praxi:

  • rámcové rozhodnutí o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy;
  • rámcové rozhodnutí o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky v trestních věcech ukládajících tresty odnětí svobody nebo opatření zahrnujících odnětí svobody za účelem jejich výkonu v Evropské unii;
  • rámcové rozhodnutí o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozsudky a probační rozhodnutí za účelem dohledu nad probačními opatřeními a alternativními sankcemi;
  • rámcové rozhodnutí o uplatňování zásady vzájemného uznávání na rozhodnutí o opatřeních dohledu mezi členskými státy Evropské unie jako alternativou k prozatímnímu zadržení.

Evaluační tým složený ze tří expertů z Rumunska, Švédska a Portugalska a dvou zástupců Sekretariátu Rady a pozorovatele z Eurojustu jednal během týdenního pobytu v České republice se soudci a státními zástupci okresních i krajský úrovní. Uskutečnilo se také jednání se specializovaným senátem Vrchního soudu v Praze, dála pak návštěva Věznice Ruzyně a setkání se zástupci GŘVS, Justiční akademie, Policejního Prezidia (OMPS) a Probační a mediační služby. V minulých kolech vzájemných hodnocení byla Česká republika hodnocena pozitivně, ať už se jednalo o hodnocení zaměřené na uplatňování evropského zatýkacího rozkazu, vzájemnou spolupráci ve věcech trestních nebo zajištění a konfiskaci majetku.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

Go to TOP