Rodinní advokáti navštívili Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí

V den, kdy děti dostávaly pololetní vysvědčení, tj. 30. ledna 2020, navštívily dvě desítky rodinných advokátů Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v rámci Dne otevřených dveří a sdílení dobré praxe, který uspořádala Unie rodinných advokátů.

V den, kdy děti dostávaly pololetní vysvědčení, tj. 30. ledna 2020, navštívily dvě desítky rodinných advokátů Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí v rámci Dne otevřených dveří a sdílení dobré praxe, který uspořádala Unie rodinných advokátů.

Ředitel Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Zdeněk Kapitán nejprve všechny zájemce provedl kancelářemi budovy na Šilingrově náměstí v Brně. Podrobně pak přítomným hostům vysvětlil i činnost této instituce a předvedl i praktickou ukázku práce s dětmi.

V současnosti Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí vede přes 7000 živých spisů a ročně administruje 1000 nových případů vymáhání výživného z ciziny, dále řeší 70 mezinárodních únosů dětí, 20 případů práva styku, 35 adopcí do ciziny a přes 400 jiných opatrovnických věcí.

Přítomní rodinní advokáti sdíleli dobrou praxi s pracovníky úřadu, kteří mají bohaté zkušenosti z oblasti využití participačních práv dětí. Tito odborníci mimo jiné zdůrazňovali i to, že navzdory různým předsudkům například i tzv. obtížně vzdělavatelné děti v zahraničí bez problémů prospívají. Akce byla pro všechny účastníky přínosná zejména bohatou výměnou profesních zkušeností.

Všichni zájemci, kteří chtějí  získat bližší informace o činnosti Úřadu pro mezinárodní ochranu dětí, je najdou  ZDE. Činnost Unie rodinných advokátů můžete sledovat  ZDE.

Zdroj: Unie rodinných advokátů, foto JUDr. Daniela Kovářová. 

Go to TOP