Pololetní odečet zkušeností z projektu Advokáti do škol

Uplynulo půl roku od okamžiku, kdy projekt ČAK Advokáti do škol získal záštitu hned dvou ministerstev – spravedlnosti a školství. V paláci Dunaj se proto 14. listopadu 2019 konal další ze seminářů věnovaný tomuto projektu a v auditoriu se mezi advokáty sešli jak ostřílení „matadoři“, kteří mezi žáky chodí pravidelně a chodili z vlastní iniciativy i před zahájením projektu, tak úplní nováčci, kteří se teprve zapojit chtějí.

Pro ty druhé v pořadí připomněla základní informace o Advokátech do škol JUDr. Daniela Kovářová, která je jednou ze spoluautorek projektu. Informovala o počtu zapojených advokátů: „Aktuálně máme na seznamu 150 advokátů, a jsme rádi, že se přidávají další, protože bychom potřebovali lépe pokrýt určité regiony, zejména pro školy mimo krajská a okresní města. Stává se nám, že právě do menších a vzdálenějších škol, které se nám dnes už hlásí samy, musíme hledat dobrovolníky, kterým nevadí cestovat delší trasy. A pokud se takoví nenajdou, často zaskakují ochotní kolegové i z vedlejších regionů,“ uvedla JUDr. Kovářová.

JUDr. Michal Žižlavský s JUDr. Danielou Kovářovou

Následně seznámila přítomné s aktualitami, z nichž tou nejžhavější je schválení šesti komiksů Výborem pro vnější vztahy a internetové rady ČAK. Těchto šest komiksů lze použít jako doprovodný materiál k přednášce a pro zájemce budou k dispozici na webu ČAK v sekci Advokáti do škol.

Zanedlouho, během ledna na nich advokáti najdou i příručku s doporučeními a radami, jak v projektu pracovat, včetně souhrnu témat nejčastějších otázek žáků a studentů. Pevné mantinely projektu ale nejsou a ani nebudou dány, protože každý region, ale i každá škola mají svá specifika.

To se projevilo již dnes, kdy někteří advokáti vytvořili jakousi nadstavbu projektu, která vzešla právě ze vzniklé aktuální situace. Jeden advokát zavedl na škole pravidelné právní poradny, další advokátka zvolila patronátní vztah, tedy model jednoho advokáta a jedné školy, což je oboustranně výhodné a tato zajímavá kontinuální spolupráce se „infikuje“ i do dalších škol.

Člen výboru pro vnější vztahy a jakási „spojka“ mezi projektem a představenstvem ČAK, které projekt podporuje, JUDr. Michal Žižlavský, na semináři uvedl, že je jednak zvědav na zkušenosti kolegů a také nabízí součinnost, pokud bude třeba něco řešit na úrovni vedení Komory. „Příjemně mě také překvapuje zájem médií o Advokáty do škol, což může mít dva zásadní dopady – kromě lepšího právního povědomí žáků a studentů také vyšší informovanost veřejnosti o právu a „bonusem“ pak může být pozitivní prezentace advokacie navenek.“Další z patronů projektu
JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D. chodí do škol již téměř pět let, tedy ještě mnohem dříve, než byl projekt oficiálně vyhlášen. V Karlových Varech, kde má jednu z kanceláří, se zatím zapojil jako jediný, a přestože už třikrát obeslal kolegy, nepodařilo se mu nikoho najít. Stále však doufá, že se mu nakonec povede někoho dalšího oslovit. „Proč to dělám? Je fajn chodit mezi děti a vysvětlovat jim, jak společnost funguje a může fungovat – co je Ústava, jak se může změnit, jak se mění rodina a třeba i to, že demokracie není pevně daná, ale budujeme ji každý den.“

Doktor Němec popřál kolegům hodně nadšení a entuziasmu a poradil jim, aby neměli strach odpovídat na cokoliv. „Děti si zaslouží znát odpovědi na to, co je trápí. A jsou rády za to, že jim to řeknete po lopatě. Stačí se jen nebát, tak se nebojte! I mně se už stalo, že s dětmi nešlo „hnout“, až jsem propotil košili, ale neutekl jsem. Stát se to může i vám, tak nezanevřete na tuhle aktivitu, běžte jinam, uvidíte, že to bude určitě lepší. Hlavně vydržte a projektu prosím fanděte!“ nabádal hlavně ty, které premiéra mezi školáky teprve čeká.

PhDr. Oswald Schorm a JUDr. Ronald Němec


Pedagogicko-psychologická „kuchařka“ z rukou odborníka

Recept na to, jak komunikovat s dětmi, nabídl přítomným advokátkám a advokátům psycholog PhDr. Oswald Schorm.

Zabýval se zcela klíčovou záležitostí, kterou je boj o pozornost žáků. Radil, jak nejlépe zaujmout, jak být ve výkladu „jiný“, kterou novinku či aktuální zajímavost připravit. „Doporučuji, abyste si udělali přípravu, podobně jako to dělají učitelé, raději obsáhlejší, než třeba nakonec použijete. Samozřejmě pak můžete improvizovat. Dobré je mít názorné pomůcky a třeba i nahraná videa, technika je ve školách dnes na velmi dobré úrovni. Žáky také dokáže zaujmout veselá poznámka nebo osobní příběh, takže jim můžete například popsat, co jste vystudovali, proč jste se rozhodli pro advokacii, jak vypadá váš den, aby případně zkorigovali své zkreslené představy o povolání advokáta třeba ze zahraničních seriálů. Důležitá je vždycky názornost a srozumitelnost,“ poradil PhDr. Schorm.

Co určitě podle zkušeného psychologa zabírá, jsou pak modelové diskuse, například simulovaný soudní proces, kde budou mít děti různé role. Rozhodně je třeba se vyvarovat suchopárným paragrafům a teoriím, ale nabídnout praktické rady, které je mohou zachránit třeba před životním průšvihem. Cílem celého snažení advokátů totiž je, aby si žáci a studenti zapamatovali z jejich návštěvy cokoliv. „Aby si příjemci informací něco zapamatovali, není možné z nich udělat pouze pasivní příjemce, ale konfrontovat je s problémem a vybízet je k hledání odpovědí a řešení otázkami typu: jak byste tuhle situaci řešili, co byste udělali? Osvědčuje se také hledání konkrétních příkladů – znáte někoho, kdo se zadlužil, kdo spáchal přestupek? Vyslechněte jejich názory a můžete vyvolat i názorový střet… Neobávejte se ani tzv. burzy nápadů, prostě čím více posluchače zapojíte, tím máte jejich pozornost zaručenou,“ dodal Oswald Schorm.

Obvykle je to ve školách tak, že komunikuje několik aktivních, ale důležité je zapojit do debaty i mlčící většinu. A ještě důležitější je nikdy nepřiznat nejistotu, protože žáci a studenti na ni mají zvláštní detektor a brzy ji odhalí. „Buďte sami sebou, buďte aktivní, vystupujte partnersky a jednejte na rovinu. Žáky a studenty nepodceňujte a pochvalte je!“, uvedl zkušený psycholog a na závěr přidal doporučení stran oblečení – oblečte si to, v čem se cítíte dobře, jazyka – nestylizujte se do slovníku teenagerů a také pozor na oslovení – žákům na základní škole můžete tykat, středoškolákům pak raději vykejte.

V závěrečné diskusi si pak advokátky a advokáti se školní zkušeností radili navzájem, například jak řešit kontroverzní témata, která se v lavicích otevřou a bytostně se týkají jednotlivců – rozvod rodičů, střídavá péče, domácí násilí, výkon trestu v rodině… Debatovali také o tom, jak „zkrotit“ žáky zlobivé nebo exhibicionisty, nebo zda je lepší mít nebo nemít na přednášce někoho z pedagogů…

A protože otázek padalo mnoho, na jaře příštího roku se podobné setkání advokátů a advokátek v roli pedagogů uskuteční na půdě České advokátní komory znovu.

(dak)

 

Go to TOP