Program pražských seminářů a přednášek JČP v I. pololetí 2020

Výbor Pražského sdružení Jednoty českých právníků srdečně zve své členy i širší právnickou veřejnost na odborné semináře a přednášky, které pro zájemce připravil na první pololetí roku 2020.

Semináře se budou konat v přednáškovém sále Justiční akademie, Praha 1, Hybernská 18 od 9 do 14 hodin v těchto termínech:

 

24. února 2020

Civilní proces na hraně ústavnosti

Přednášející: doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty UK v Praze

16. března 2020

Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy

Přednášející: JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu Nejvyššího soudu

28. května 2020

Ochrana osobních údajů z pohledu EU

Přednášející: JUDr. Ivana Janů, předsedkyně Úřadu pro ochranu osobních údajů v Praze

16. června 2020

Praktická aplikace základních zásad ochrany soukromých práv podle Hlavy I. o. z. – poznatky z uplatňování v rozhodovací praxi

 

Přednášející: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., vysokoškolský pedagog Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Účastnický poplatek činí za každý seminář 1500 Kč, pro členy JČP, advokátní a notářské koncipienty 900 Kč.

Účast na seminářích je uznávána jako součást přípravy advokátních koncipientů k advokátním zkouškám, rovněž jako součást dalšího vzdělávání advokátů. 

Přednášky se konají od 16 do 18 hodin v místnosti č. dveří 38, v přízemí Právnické fakulty UK v Praze, nám. Curieových 901/7, Praha 1 v těchto termínech:

 

2. března 2020

Vývoj rozhodovací praxe v opatrovnických věcech

Přednášející: JUDr. Hana Nová, bývalá soudkyně Obvodního soudu pro Prahu 8

30. března 2020

Typy žalob ve správním soudnictví a jejich rozlišení

Přednášející: JUDr. Ladislav Hejtmánek, předseda senátu správního úseku Městského soudu v Praze

20. dubna 2020

Rizika plynoucí účastníkům právních vztahů k nemovitostem z revize katastru

Přednášející: Ing. Pavel Doubek, vedoucí oddělení řízení územních orgánů Českého úřadu zeměměřického a katastrálního v Praze

4. května 2020

Dovolání v civilní věci

Přednášející: JUDr. David Vláčil, předseda senátu Nejvyššího soudu

1. června 2020

Závěť

Přednášející: JUDr. Martin Šešina, emeritní notář

Účastnický poplatek činí za každou přednášku 400 Kč. Členové PS JČP, kteří mají zaplaceny členské příspěvky, advokátní a notářští koncipienti platí 200 Kč.

Přihlášky a další informace o těchto seminářích a přednáškách lze získat na internetových stránkách ZDE.

 

Zdroj: JČP

Go to TOP