Ministerstvo spravedlnosti vyhlásilo dotační řízení na rok 2021

Ve čtvrtek 1. října 2020 Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo výzvy pro předkládání žádostí o poskytnutí dotací na rok 2021, a zahájilo tak dotační řízení na rok 2021. Konkrétně se jedná o níže uvedené dotační tituly:

 

  • Rozvoj služeb pro oběti trestné činnosti poskytovaných na základě zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
  • Rozvoj probačních a resocializačních programů pro dospělé pachatele
  • Rozvoj probačních a resocializačních programů pro mladistvé delikventy
  • Program podpory práce s rodinami osob odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody
  • Prevence korupčního jednání I a Prevence korupčního jednání II

 

 

Žádosti o dotaci je možné zasílat do 31. října 2020.

Bližší informace k jednotlivým dotačním titulům, Metodiku pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu Ministerstvem spravedlnosti na rok 2021 a formuláře žádostí a povinných příloh naleznete na webovém portálu justice.cz ZDE.

 

Zdroj: justice.cz
Foto: Pixabay

 

Go to TOP