Agentura pro sociální začleňování bude na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR

Agentura pro sociální začleňování bude od ledna příštího roku působit při Ministerstvu pro místní rozvoj ČR (MMR) namísto současného Úřadu vlády.

Přesunutí agentury 30. července 2019 odsouhlasila vláda. Informoval o tom tiskový odbor na vládním webu. S přesunem nesouhlasí Unie a konfederace zaměstnavatelských svazů ČR. Podle nich změnou vláda opouští meziresortní přístup k sociálnímu začleňování a dá se očekávat i seškrtání agendy.

Úřad vlády přesun agentury zdůvodnil „vhodností ukotvení agendy sociálního začleňování do kontextu regionálního rozvoje“.

funguje od roku 2008. Je jedním z odborů úřadu vlády. Má pomáhat obcím zvládnout problémy s ghetty či chudobou. Ve své výroční zprávě uvedla, že loni spolupracovala se 140 městy a obcemi, na jejichž území byla víc než třetina chudinských lokalit v Česku s víc než polovinou vyloučených obyvatel.

Agentura měla v minulém roce v rozpočtu 144,7 milionu korun. Utratila 80,6 milionu, z toho by jí ale 61,1 milionu měla proplatit Evropská unie. Evropské peníze má agentura na svou činnost do roku 2022. Radnice s jejím poradenstvím získaly podle výroční zprávy 2,43 miliardy korun.

Podle plánu by se měla agentura jako odbor úřadu vlády zrušit, nový odbor by se zřídil na MMR. „Systemizovaná místa a finanční prostředky na platy a provozní finanční prostředky budou z rozpočtové kapitoly úřadu vlády převedeny do rozpočtové kapitoly ministerstva,“ uvedl úřad v podkladech pro jednání kabinetu.

Agenda lidských práv, rovnosti žen a muž, ale i národnostní menšiny

Agentura patří do sekce lidských práv úřadu vlády, do níž spadají odbory lidských práv a rovnosti žen a mužů i vládní rady pro lidská práva, národnostní menšiny, záležitosti romské menšiny, rovnost žen a mužů a neziskové organizace či výbor pro zdravotně postižené.

Sekci vedla do března tehdejší náměstkyně a vládní zmocněnkyně pro lidská práva Martina Štěpánková. Novou zmocněnkyní kabinet začátkem května 2019 jmenoval poslankyni Helenu Válkovou. Pozice náměstka je neobsazená.

Podle analýzy, kterou si nechalo vypracovat MPSV, bylo v roce 2006 v Česku kolem 300 chudinských domů, ulic či čtvrtí s 80 tisíci  obyvateli. O deset let později už bylo ghett přes 600 a žilo v nich až 115 tisíc lidí. Agentura se zaměřuje na bydlení, zaměstnávání, vzdělávání, sociální práci či zdravotní péči. Pracovala na návrhu zákona o sociálním podnikání, podílela se na úpravě oddlužení.

Zdroj: ČTK, foto ČAK. 

Go to TOP