Projekt ČAK Advokáti do škol čelí atakům na sociálních sítích

V posledních dnech se na sociálních sítích objevilo mnoho komentářů útočících na doprovodné materiály projektu České advokátní komory Advokáti do škol (komiksy, zejména na jeden z nich). Advokátní deník o tomto projektu ČAK již několikrát informoval (například ZDE, ZDE, ZDE) a v souvislosti s aktuální situací připomíná následující:

Podstatou projektu je dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání školáků na druhém stupni základních a na středních školách. Smyslem a posláním projektu je zvýšení právní gramotnosti dětí. Obvyklá délka diskuse se žáky a studenty je jedna až tři hodiny. Do projektu Komora zařazuje bezúhonné zájemce, o jejichž osobních vlastnostech, odborné úrovni a pozitivním vztahu k advokacii nemá pochybnosti.

Pro koho je projekt určen: Pro advokáty s pedagogickými schopnostmi, kteří mají zájem předat žákům a studentům své zkušenosti a zlepšit jejich právní povědomí.

Co má advokát udělat, aby se do projektu zapojil: Přihlásit se u osob pověřených vedením projektu, jejichž kontakty najdete ZDE. Po zařazení do seznamu zapojených advokátů kontaktovat školy a nabídnout své schopnosti.

O čem byste měli či mohli se studenty a žáky hovořit (témata k diskusi, k využití a pro inspiraci):

 1. Kdo a jak tvoří právo (volby, parlament, zákony, Sbírka zákonů)
 2. Člověk má práva a povinnosti (kde se berou – Ústava, listina, právní normy, morálka)
 3. Co chci, co můžu, co smím, co nesmím (volby, svoboda, odpovědnost, závazek, smluvní volnost, právo říct NE)
 4. Rodina je základ státu (Všechno začíná a končí v rodině. Nefunguje-li, zákon mnoho nenapraví, jen zasahuje v případech nejkřiklavějších.)
 5. Dítě a jeho práva (participační právo, práva a povinnosti, střídavá péče, rodičovská odpovědnost apod.)
 6. Člověk jako společenský tvor (Paradox svobody, která začíná a končí tam, kde se střetává se svobodou jiného člověka. Role povinnosti a její dvojjedinost s právem. Mají roboti právo mít svá práva?)
 7. Závazky (jak se uzavírají smlouvy, jak se nezadlužovat, jak se vymáhá právo, smlouvy mají být plněny)
 8. Advokát – notář – státní zástupce – exekutor – soudce
 9. Simulovaný soudní proces – lze uskutečnit ve dvojici se soudcem
 10. Pracovní právo (věková hranice, smlouvy, pokyny nadřízených, odpovědnost, škoda, pracovní podmínky mladistvých)
 11. Administrativa a správa (pasy a občanské průkazy, evidence vozidel, katastr nemovitostí).
 12. Trestní odpovědnost (věková hranice, trestání, výkon trestu, vazba, zadržení)
 13. Mediace, soud, arbitráž, mimosoudní řešení sporů
 14. Jaká témata vás zajímají, co je pro vás palčivé, akutní, co vás zaujalo z práva obecně, práv a povinností, z veřejně diskutovaných témat (téma podle zadání školy, žáků, studentů).

Záštitu projektu České advokátní komory Advokáti do škol udělil exministr spravedlnosti ČR JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D., (plný text udělené záštity najdete ZDE ) a posléze, 8. dubna 2019 ji zaštítilo také Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Text záštity ZDE.

Doprovodné materiály: Informační leták pro studenty a žáky, leták pro odbornou veřejnost a  komiksy. Materiály si advokát stáhne z webových stránek ZDE a vytiskne v množství podle své potřeby. Doprovodnou publikaci k projektu připravujeme.

Právě jeden ze zmíněných komiksů vyvolal vlnu ataků proti celému projektu a v DVTV jej obhajoval jeho autor JUDr. Michal Žižlavský, člen představenstva ČAK:

Redakce, Foto redakce AD

Go to TOP