Advokáti do škol chodí nejen za katedru, ale s dětmi také k soudu

Ve čtvrtek 30. května 2018 se uskutečnil v rámci projektu České advokátní komory Advokáti do škol první simulovaný soudní proces mezi základními školami v Karlových Varech. Advokát Ronald Němec pro ně připravil trestní případ, který na jedné straně zadal žákům ze ZŠ Dukelských hrdinů jakožto žalobě, na druhé straně pak stáli žáci ZŠ J. A. Komenského jakožto obhajoba. Kromě toho se dalších 30 dětí ze základních škol zapojilo do soudního procesu jako kvaziporota.

„Vybral jsem případ dosud bezúhonného muže, který měl být potrestán ztrátou zaměstnání a následně i funkčních finančních výsluh za řízení automobilu pod vlivem alkoholu. Tedy takový, s nímž je možné setkat se běžně i v reálném životě. Příjemně mě překvapilo, jak si žákyně a žáci z obou týmů vedli výjimečně dobře. Nastudovali si judikaturu, zákony, byli aktivní, zajistili si svědky a dokázali briskně reagovat na otázky protistrany,“ konstatoval s potěšením JUDr. Ronald Němec, jeden z iniciátorů projektu Advokáti do škol. Samotný proces trval 210 minut a studenti dokonce odmítli přestávky, takže tím nejlépe dokázali, že je případ opravdu bavil.

Závěru simulovaného procesu se zúčastnil také předseda Okresního soudu v Karlových Varech Mgr. Aleš Fikker, který studentskou návštěvu zakončil krátkou přednášku o procesu, soudech a soudcích. Jemu také patří velký dík za zapůjčení jednací síně. V příštím roce se jistě bude podobná akce opakovat, protože vyvolala velmi kladné odezvy u všech zúčastněných.

Žáci posledních ročníků karlovarských základních škol mají tu výhodu, že jsou již částečně právně vzdělaní, protože advokáti za nimi docházejí do tříd pravidelně několik let. Jsou tedy dobrým příkladem toho, že s právním povědomím teenagerů to nemusí být tak špatné, dokonce naopak – možná právě z jejich řad vzejdou budoucí advokáti nebo zástupci dalších právnických profesí.

(red)

 

 

 

Go to TOP