Na konferenci Advokát jako ochránce právního státu můžete vystoupit i Vy

Hlavním cílem konference je vytvořit prostor a platformu pro diskusi mezi advokáty a dalšími právnickými profesemi na jedné straně a akademiky na straně druhé.

Tématem konference je: „Advokát jako ochránce právního státu“

Konference je rozdělená na plenární zasedání a paralelní jednání v tematicky zaměřených sekcích věnovaných aktuálním otázkám advokacie.

MÍSTO KONÁNÍ: Právnická fakulta UK v Bratislavě, (Šafárikovo nám. č. 6)

JEDNACÍ JAZYK: slovenština, čeština, angličtina

PŘIHLÁŠKY: do 13. ledna 2020, v případě zájmu vystoupit s příspěvkem včetně názvu a abstraktu příspěvku. Přihlášení je možné prostřednictvím registračního systému uveřejněného na http://bpf2020.flaw.uniba.sk/index.php/sk/

PŘÍSPĚVEK: do 28. února 2020 – pokyny na jeho zpracování budou zveřejněné na webové stránce konference. Příspěvek bude publikovaný v recenzovaném sborníku vydaném v elektronické formě na CD s přiděleným číslem ISBN a bude trvale dostupný na webové stránce konference a PF UK. Příspěvek bude zařazený do databázových knihovnických systémů.

KONFERENČNÍ POPLATEK: 70 EUR (bez DPH) poplatek je potřeba uhradit převodem na účet na základě elektronické faktury vystavené po přihlášení na konferenci. Neúčast na konferenci anebo neodevzdání příspěvku nezakládá právo na vrácení účastnického poplatku.

Seznam sekcí a další informace o akce najdete na: https://bpf2020.flaw.uniba.sk/index.php/sk Kontaktní e-mail: bpf@flaw.uniba.sk


Redakce AD

 

Go to TOP