Pracovní odměna odsouzených se od 1. ledna 2020 naváže na minimální mzdu

Vláda vyslyšela doporučení ombudsmanky. Od 1. ledna 2020 se pracovní odměna odsouzených naváže na minimální mzdu. Od roku 2000 dlouhých 18 let výše pracovní odměny stagnovala, což se od nového roku změní. Základní měsíční sazba tak bude nově 50 % minimální mzdy.

Práce má jednoznačně pozitivní vliv na odsouzené. Jedná se o smysluplné trávení volného času, vytvoření či udržení základních pracovních návyků a současně o možnost, jak hradit dluhy, které odsouzené mnohdy do vězení přivedly.

V současnosti platí, že nejnižší složka odměny odsouzených činí 5500 korun, přičemž průměrná mzda odsouzeného za rok 2018 byla ještě nižší – jen 4345 korun za měsíc. Taková výše je demotivující a neumožňuje odsouzeným efektivně splácet své dluhy – náklady výkonu trestu, náhradu škody způsobenou trestnou činností, vyživovací povinnosti, exekuce a další. Umoření dluhu již během výkonu trestu pak může snížit motivaci k trestné činnosti po propuštění.

Ombudsmanka proto vydala v roce 2016 doporučení Ministerstvu spravedlnosti, aby předložilo návrh na zvýšení odměn odsouzených. Ministerstvo i vláda doporučení ombudsmanky vyhověly a od 1. ledna 2020 tak dojde k navýšení odměny vězňů a k navázání této odměny na minimální mzdu.


Zdroj: Veřejný ochránce práv
Foto: Pixabay

Go to TOP