Knihovna Pařížské advokátní komory se otevírá českým advokátům

Podpis Memoranda o spolupráci dvou advokátních komor – české a pařížské, o němž jsme vás informovali a který 29. listopadu 2019 nejen zoficiálnil neformální dlouholeté vztahy mezi advokáty v České republice a Francii, ale také vzápětí přináší první konkrétní výhody pro české advokáty.


„Česká advokátní komora se stala partnerem elektronické právní knihovny Pařížské advokátní komory „Grande Bibliothèque du Droit” www.lagbd.fr. Nově mají čeští advokáti také možnost zveřejňovat své příspěvky, a to i v češtině. Přístup do této knihovny je bezplatný a neomezený.uvedla vedoucí odboru mezinárodních vztahů ČAK JUDr. Eva Indruchová, Ph.D., LL.M.

„Budeme velmi rádi, když budeme moci publikovat články advokátů České advokátní komory,“ uvedla Agnes Secretan z Pařížské advokátní komory a nastínila postup, který je velmi jednoduchý: „Příspěvky se odesílají buď na emailovou adresu lagbd@avocatparis.org nebo prostřednictvím formuláře, který je k dispozici v horní části hlavní webové stránky knihovny. Všechny dokumenty jsou podepsány autory a nevztahují se na ně autorská práva,“ dodala.

Publikace je pak rychlá, odevzdané články jsou zpracovány vědeckým výborem a v co nejkratší době, zhruba do dvou dnů, jsou zveřejněny online. Pokud jde o jazyk, tak publikované příspěvky mohou být nejen v anglickém či francouzském jazyce, ale i v češtině. Co se týče obsahu, výrazné omezení není, takže může jít o celou škálu forem od akademických článků nebo judikaturu, přes sborníky z konferencí, univerzitní publikace (dizertace, diplomové práce, atd.) až po vzdělávací publikace (příručky) nebo videa (ze seminářů, konferencí…) Přijímáno je tedy téměř vše, vyjma politických a reklamních sdělení.

„V současné době je knihovna ve francouzském jazyce, ale máme velký zájem ji vytvořit ve více jazykových mutacích. Pevně věříme v budoucnost veřejně přístupných dat a nezbytnost poskytování spolehlivého, bezplatného obsahu v právní oblasti. Za tímto účelem bychom chtěli propojit všechny advokátní komory, které sdílejí stejné cíle,“ připomněla na závěr Agnes Secretan.

Pařížská advokátní komora doufá, že se její vize mnohojazyčné knihovny setká s příznivým ohlasem a že do budoucna bude Velká právnická knihovna platformou výměny jak příspěvků jednotlivých advokátů, tak publikací advokátních komor. I na tomto úkolu je Česká advokátní komora připravena spolupracovat.

(dak)
Foto: Pixabay

 

 

 

 

 

Go to TOP