Stříbrným talentem roku 2022 se stal státní zástupce Jakub Sivák

Ve speciální kategorii Talent roku soutěže Právník roku 2022, níž jsou oceňováni tři mladí právníci/mladé právničky do 33 let (včetně) – autoři/autorky autentických písemných odborných či literárních prací, obsadil druhé místo s příspěvkem „Úloha státního zastupitelství ve zvláštních řízeních soudních a úvaha nad změnou související právní úpravy“ JUDr. Jakub Sivák, Ph.D., právník, externí pedagog PF UK v Praze, státní zástupce působící na Obvodním státním zastupitelství pro Prahu 8. Vedle šeku na 50 000 korun si z brněnského Hotelu International odvezl navíc i poukaz na roční licenci aplikace ASPI nebo Praetor v hodnotě 30 000 od společnosti Wolters Kluwer.

 

Práce JUDr. Jakuba Siváka, Ph.D., „Úloha státního zastupitelství ve zvláštních řízeních soudních a úvaha nad změnou související právní úpravy“ se zamýšlí nad úlohou státního zastupitelství ve zvláštních řízeních soudních a nad tím, zda je v této souvislosti správně pojata právní úprava, anebo by naopak bylo vhodné související právní předpisy novelizovat. Zabývá se tím, zda je role státního zástupce v těchto soudních řízeních jasně vymezena, jako je tomu například v trestním řízení, kde je státní zástupce pánem sporu v přípravném řízení (dominus litis) a stranou v řízení před soudem, anebo zda tato role naopak není jednoznačně ohraničena. Text pracuje nejprve s teoretickými poznatky a s analýzou právních předpisů a doktríny. Za teoretickým úvodem pak následují dvě kazuistiky z vlastní zkušenosti autora coby státního zástupce. Závěrem se pak syntézou teoretické a kazuistické části snaží Jakub Sivák odpovědět na položenou akademickou otázku a svůj pohled na věc náležitě odůvodnit.

Práce nehodnotí pouze úlohu státního zastupitelství ve zvláštních řízeních soudních, ale i koncepční vymezení této úlohy a to, zda k jejímu naplnění zákonodárce dal státnímu zastupitelství potřebné nástroje. Text tak pojímá zadané téma komplexně a ve vzájemných souvislostech hodnotí jednotlivá dílčí podtémata blíže rozvedená postupně v celém článku. Stať se zabývá tím, zda řečená role státního zástupce má být spojena spíše s obecným dohledem nad zákonností, anebo jde více o doplňkovou činnost, jejímž cílem je primárně odhalování trestné činnosti. Přínos předmětného textu může být pak právě v kombinaci akademického a praktického pohledu, kdy vlastní zkušenost autora obohacená o prvky akademické práce umožňuje relativně komplexní vyhodnocení uvedené problematiky s možným dopadem do praxe i činnosti zákonodárné.

U příležitosti udělení druhého místa v kategorii Talent roku v soutěži Právník roku 2022 požádala redakce Advokátního deníku doktora Jakuba Siváka o kratičký rozhovor:

 

Co Vás vedlo k výběru tématu, jemuž jste se věnoval ve své práci?

Vlastní praktická zkušenost státního zástupce v některých zvláštních řízeních soudních a určité legislativní nedostatky, které tuto úlohu činí buď ne zcela jasnou, nebo k jejímu výkonu neposkytují dostatečné právní nástroje.

 

Jak by podle Vás mohly výsledky Vaší práce pomoci v praxi?

Přínos do praxe není zcela zásadní, jde spíše o konkrétní úvahy de lege ferenda, které mohou teoreticky vést k odpovídající legislativní změně, jež by aktuální legislativní nedostatky napravila.

 

Jaký význam má pro Vás ocenění Talent roku?  

Úspěchu si velmi vážím, byť mě lehce mrzí, že se stať neumístila ještě o jeden stupeň výše. Obecně jde pak o milé ocenění mého publikačního, akademického i profesního hodnocení.

 

 

Děkujeme za rozhovor!

 

Celou soutěžní práci JUDr. Jakuba Siváka, Ph.D., „Úloha státního zastupitelství ve zvláštních řízeních soudních a úvaha nad změnou související právní úpravy“ naleznete v některém z nejbližších vydání Bulletinu advokacie.

 

Redakce AD
Foto: Igor Zehl, redakce AD a archiv Jakuba Siváka

Go to TOP