Úzké vztahy české a francouzské komory advokátů stvrdilo memorandum

Česká advokátní komora podepsala 29. listopadu 2019 memorandum o spolupráci s Francouzskou advokátní komorou, čímž dostaly dlouholeté kulturní a přátelské vztahy mezi advokáty v České republice a Francii sdílející společnou právní tradici, oficiální rámec. Podpis se uskutečnil v rámci tradiční francouzské akce „Zahájení soudního roku“.


„Česká advokátní komora a Pařížská advokátní komora si přejí navázat privilegované vztahy, které umožní advokátům obou komor se navzájem lépe poznat a vytvořit dlouhotrvající konstruktivní profesní vztahy. Například usnadnit vzájemnou výměnu informací, které jsou spojeny s výkonem advokátní profese, a to nejen v oblasti etiky a profesního vzdělávání, ale rovněž v jiných oblastech, které umožní všem členům obou komor lépe pochopit zákony, justiční systém a právní kontext České republiky a Francie,“ uvedl člen představenstva ČAK JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb, který memorandum za českou stranu podepsal.


„Ale je toho ještě mnohem více, co vzájemná spolupráce může přinést, od realizace společných plánů a iniciativ, zejména s ohledem na ochranu společných zájmů v oblasti advokátní profese přes spolupráci v oblastech právního zastoupení a obhajoby až po společné konference a sympozia,
“ dodala prezidentka Pařížské advokátní komory Marie-Aimée Peyron. ČAK s Pařížskou advokátní komorou již dlouhodobě úzce spolupracuje a podpis memoranda byl tak stvrzením již existujících nadstandardních vztahů. Každý rok probíhají dvouměsíční pobyty v Paříži, které jsou otevřené i mladým českým advokátům a zahrnují jednak studijní část (semináře zaměřené zejména na systém francouzské advokacie, advokátní etická pravidla a francouzské soudní řízení) a praktickou část, kterou stážisté absolvují v pařížských advokátních kancelářích.

V kanceláři prezidentky Pařížské advokátní komory se sešli za francouzskou stranu zprava Stéphane de Navacelle, člen představenstva PAK a prezidentka PAK Marie-Aimée Peyron, za českou stranu člen představenstva JUDr. Martin Maisner, Ph.D., MCIArb a JUDr. Eva Indruchová, Ph.D., LL.M., vedoucí odboru mezinárodních vztahů ČAK.

 

Důležitým bodem Memoranda je ta část, která upravuje přístup do elektronické knihovny Pařížské komory. Podpisem memoranda získává ČAK bezplatný a neomezený přístup do elektronické právní knihovny „Grande Bibliothèque du Droit” www.lagbd.fr, společně s novými možnostmi zveřejňovat v ní své publikace,“ dodala iniciátorka memoranda a vedoucí odboru mezinárodních vztahů ČAK JUDr. Eva Indruchová, Ph.D., LL.M.

O podrobnostech možného využití knihovny, včetně technických specifikací přístupu, budou advokáti v brzké době detailněji informován na stránkách Advokátního deníku.

Komory si také budou vyměňovat informace ohledně právních předpisů, právních systémů a právního prostředí svých zemí a změn v souvislosti s advokátní profesí a zejména ohledně jakýchkoli změn majících dopad na výkon advokátní profese či zápisu do komory. ČAK současně podporuje iniciativy Pařížské advokátní komory, jako například letos v létě, kdy se poprvé uskutečnily mezinárodní advokátní sportovní hry v Paříži a za ČAK se zúčastnilo 28 sportovců.

Komory podpisem stvrdily i svůj závazek v oblasti veřejných svobod a lidských práv a v memorandu prohlašují, že se společně zavazují podporovat spolupráci a aktivity ku prospěchu ochrany právního státu, lidských práv a nezávislosti soudnictví a advokátů.

Redakce AD

 

 

Go to TOP