Autoři novely trestního zákoníku navrhují za týrání zvířat až 6letý trest

Sněmovní ústavně právní výbor doporučil Sněmovně kompromisní variantu úpravy postihu za týrání zvířat. Skupina poslanců původně novelou trestního zákoníku navrhovala zpřísnit trest z pěti na osm let vězení za týrání zvířat nebo provozování tzv. množíren. Sněmovní ústavně právní výbor ale toto zvýšení odmítl. Předkladatelé novely proto přišli s návrhem maximální sazbu zpřísnit alespoň o rok, na což výbor na svém jednání 11. prosince 2019 reagoval doporučujícím stanoviskem.

Původně navrhované zvýšení trestů kritici z řad poslanců pokládají za příliš vysoké. Zvýšením trestu o rok se týrání přesune z přečinů, kde soudy mohou navrhnou alternativní tresty, do kategorie, kde bude hrozit trýznitelům zvířat vězení. Další pozměňovací návrhy předkladatelů výbor nedoporučil, ale výsledek jednání považují jeho členové za kvalitní kompromis. Novela má tedy velkou šanci ve třetím čtení uspět.

Sněmovna bude projednávat i další omezení takzvaných množíren. Minulý týden dala v úvodním kole projednávání šanci vládní předloze, která také zpřísňuje chov některých šelem a umožní státní příspěvky obcím na náhradní péči o zvířata. Novelu zákona na ochranu zvířat proti týrání ještě posoudí zemědělský výbor. Zákon zavádí vymezení množíren a rovnou je zakazuje. Za provoz takového zařízení, které slouží zejména k rozmnožování psů nebo koček za účelem zisku z jejich prodeje, by hrozila až půlmilionová pokuta.

Cílem novely trestního zákoníku je mj. zpřísnit a zefektivnit trestání pachatelů za násilné trestné činy páchané na zvířatech, zavedení nového druhu trestu pro tyrany zvířat a současně pomoci při odhalování trestné činnosti páchané na zvířatech,“ uvedl Mgr. Robert Plicka, který je s týmem kanceláře PLICKA & PARTNERS a neziskovou organizací Hlas zvířat autorem této novely trestního zákoníku. „Tato apolitická novela, na jejímž prosazení jsme s naší advokátní kanceláří a spolkem Hlas zvířat pracovali téměř 2 roky a strávili na ní doslova stovky až tisíce hodin práce, byla v létě roku 2019 ústavně právním výborem podstatně „osekána“, když byl přijat pozměňovací návrh, který s žádným zvýšením trestních sazeb nepočítal a který odstranil i námi navrhovanou novou skutkovou podstatu trestného činu § 302a TZ, který by dopadal na tzv. množírny. Společně s několika poslanci s téměř celého politického spektra jsme na podzim tohoto roku předložili kompromisní variantu včetně detailní důvodové zprávy, která sice zvyšuje trestní sazby tak, aby se to v praxi projevilo, nicméně vychází vstříc hlavním obavám ústavněprávního výboru,“ vysvětlil R. Plicka.


Pokud se Poslanecká sněmovna bude řídit doporučujícím stanoviskem ústavně právního výboru, měly by být přijaty následující hlavní body novelizace: (i) týrání zvířat se v kvalifikované skutkové podstatě přesune z kategorie přečinu do kategorie zločinu (sazba bude 2 až 6 let za ty nejbrutálnější případy týrání zvířat), (ii) bude zaveden nový trestný čin v § 302a trestního zákoníku, tj. chov zvířat v nevhodných podmínkách (tedy trestný čin postihující zejména nelegální množírny), za který bude možné při mezinárodní organizované skupině či získání prospěchu ve výši nejméně 5 milionů Kč uložit trest odnětí svobody na 5 – 10 let a (iii) bude zaveden nový druh trestu zákazu chovu a držení zvířat, který umožní zakázat tyranům zvířata do budoucna chovat či držet.


„Byť jde o tzv. kompromisní variantu a stále není vyhráno, jako autoři této novely jsme s výsledkem nesmírně spokojeni a doufáme, že tato podoba projde i třetím čtením v Poslanecké sněmovně,“
doplnil Mgr. Plicka.


Zdroj: Redakce AD + ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP