Advokát Václav Vlk byl zvolen předsedou Českého helsinského výboru

JUDr. Václav Vlk, advokát, obhájce a člen prezidia Unie obhájců ČR a Výboru pro vnější vztahy ČAK, byl zvolen do čela Českého helsinského výboru. Advokátní deník mu srdečně gratuluje a při této příležitosti mu položil několik dotazů:

Pane doktore, byl jste zvolen předsedou Českého helsinského výboru. Můžete prosím našim čtenářům tuto organizaci přiblížit?

Český helsinský výbor je jednou z nejstarších nevládních organizací. Její kořeny sahají do hluboké minulosti. Původně jako Československý helsinský výbor byla založena v roce 1988 a vlastně navazovala na činnost Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných, známého VONSu a Charty 77. Byla založena z podnětu Mezinárodní helsinské federace. U jejího zrodu stály takové osobnosti jako prof. Jiří Hájek, Václav Havel, Václav Malý, Libuše Šilhanová, Miloš Rejchrt, Jiří Dientsbier a další. V začátku 90. let se věnovala zejména nelidským a absurdním praktikám, které tehdejší komunistický režim přenášel i do soudních řízení a v neposlední řadě vězeňství a otázce uprchlíků v tehdejších vyvolaných válečných konfliktech 90. let v Evropě.

Jak působí Český helsinský výbor dnes? Co je jádrem jeho současné činnosti?

Český helsinský výbor si zachoval jednu důležitou věc, a to, že je to skutečně nevládní organizací, která sdružuje lidi, kteří o něco usilují a mají o věc zájem a ani to příliš veřejně nešíří. Ti se zaměřují se na to, co nepředstavuje zrovna „populární“ lidsko-právní témata. Výbor se tak věnuje porušování základních lidských práv, práva na ochranu soukromí, práva na zachování lidské důstojnosti, občanských práv, práva volit, práva být volen, vyjadřovat své názory, a to u těch osob, které jsou vyčleněny ze společnosti zejména v důsledku své sociální slabosti anebo, což je velmi významné, v důsledku svých stíhání, ať už vazebních či ve výkonu trestu. Tedy všude tam, kde dochází k podezření ze špatného zacházení, k zanedbání zdravotní péče a obecně lidské důstojnosti, a to je opět v otázce vazebních věcí a výkonu trestu. Nebo tam, kde dochází k sekundárnímu trestání právě po opuštění vězení. Tam všude Výbor působí. Úplně jako lahodící uchu advokáta zní poradenství při základní orientaci ve správním a soudním řízení a proti skryté diskriminaci, zejména z rasového původu, a to ve vztahu k Romům, a to zejména u těch, kteří usilují o začlenění do společnosti.

Jaké napojení má Český helsinský výbor na advokacii?

V současné době jsou členy Českého helsinského výboru dva advokáti. Jedním jsem logicky já a druhým, nevím, jestli z toho bude mít kolega radost, že to řeknu, ale veřejně se k Helsinskému výboru svou podporou hlásí, dnešní ústavní soudce, bývalý advokát JUDr. David Uhlíř. Pro mě je signifikantní i vztah Helsinského výboru k lidem z prostředí evangelických církví či k takovým jako je Mgr. Mikoláš Vymětal, Ph.D., evangelický farář nebo pan místopředseda doc. Ivan Štampach, pan Mgr. Jan Beer. To jen namátkou pár jmen lidí, kteří o cíle Výboru opravdu denně usilují a přitom nejsou na předních stránkách novin.

Tím se dostáváme i k Vašim preferencím v čele Helsinského výboru.

Protože jsem dostal důvěru, budu se snažit pomoci dobrovolníkům v tom, aby se jim dostalo zastání. Těm dobrovolným aktivitám a všem, kteří v Helsinském výboru působí, pomoci zejména v získávání prostředků na jejich činnost a podporu. Za významný třeba považuji velmi dobrý projekt, který Český helsinský výbor podporuje a chce realizovat, a tím je právní pomoc pro všechny osoby, kterým se nedostává jejich práv. Ale myslím právní pomoc profesionální, tedy ne žádné dobrovolnické poradenství, které má své limity, jakkoli je skvělé, ale projekt tak, aby byly z fundraisingových prostředků získány finanční prostředky k zaplacení kvalifikovaných advokátů, kteří by, zejména ti mladí, působili v Helsinském výboru a poskytovali právní pomoc a kteří by měli za svoji činnost alespoň částečnou odměnu, nedělali věc zdarma a tím bylo zajištěno to, po čem ostatně i dlouhodobě volá Česká advokátní komora, tedy pochopení toho, že právní pomoc také něco stojí a míra dobrovolnosti má své meze. A navíc se tím podpoří to, co je smyslem nevládních organizací: poskytovat kvalifikovanou pomoc a oponenturu proti všemocnému státu. Rád bych také zdůraznil, že Český helsinský výbor sleduje pečlivě nespravedlnosti ve světě, aktuálně případ pana Navalného. Věřím, že může alespoň malým zrnkem přispět k nějaké změně.

Moc děkujeme za rozhovor, přejeme mnoho úspěchů a něco závěrem?

Krátké motto, které Výbor má: Respekt k přirozeným právům člověka.

Redakce AD

Foto: archiv AD

Go to TOP