Ministerstvo spravedlnosti sbírá podněty k výroční zprávě o českém soudnictví

Již počtvrté bude Ministerstvo spravedlnosti v následujícím roce zpracovávat Výroční statistická zprávu – České soudnictví 2019.  Už nyní je však možné zasílat své podněty a připomínky k jejímu obsahu, například na základě předchozích výročních zpráv.

Jejím cílem je poskytovat přehledné a profesionální statistické informace, které mohou sloužit nejen k informování široké veřejnosti, ale i k důležitým manažerským rozhodnutím. Není třeba zdůrazňovat, že formát Výroční statistické zprávy má informační charakter a je limitován rozsahem. Podrobná data české justice ve formě sestav lze nalézt na stránkách InfoData.

V souladu s otevřenou politikou MSp uvítá konstruktivní podněty pro zlepšení Výroční statistické zprávy. Pro tento účel připravilo strukturovaný formulář, který pomůže s vyhodnocováním podnětů. Vyplněný formulář zasílejte na e-mailovou adresu vyrocnizprava@msp.justice.cz do 31. ledna 2020.


Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti

 

 

Go to TOP