Přístup veřejnosti do obor představuje střet dvou práv, říká ombudsman

Přibývající počet stížností na zamezení vstupu veřejnosti do obor, které se objevují v médiích, byl impulzem k šetření, které realizuje Kancelář Veřejného ochránce práv. V rámci průzkumu ombudsman JUDr. Stanislav Křeček se svým týmem zjišťuje, zda jsou myslivecké obory fakticky přístupné veřejnosti, či nikoliv, a jak se v nich návštěvníci mohou pohybovat. S žádostí o spolupráci se ochránce práv obrátí jak na orgány státní správy myslivosti, státní správy lesů a ochrany přírody, tak na veřejnost.

„Setkávám se se stížnostmi, že lidé nemohou navštěvovat mysliveckou oboru, protože její uživatel omezil vstup do obory nebo oboru úplně znepřístupnil. Osobně jsem se přesvědčil, že ne vždy je možné do obory vstoupit a že ne vždy se dá po oboře volně pohybovat,“ uvedl Stanislav Křeček. Podle něj však na základě informací z médií není možné zobecňovat, jaké možnosti veřejnost ohledně přístupu do obor má.

Uvedl, že přístup do obor představuje střet dvou práv, a to práva myslivosti (a v něm zahrnutého práva zřizovat obory) a práva veřejnosti na volný vstup do krajiny a do lesa.

Osoby vykonávající právo myslivosti mají zájem na intenzivním chovu zvěře, zřizují proto ohrazené obory, ze kterých zvěř neunikne. Mají zájem i na tom, aby se v oboře pohybovalo – a zvěř rušilo – co nejméně návštěvníků. Veřejnost se naopak chce v krajině i v lese volně pohybovat.

Ombudsman se v nejbližší době obrátí s žádostí o spolupráci na orgány státní správy myslivosti, orgány státní správy lesů a orgány ochrany přírody. „Od nich bych chtěl získat informace o možnosti přístupu veřejnosti do obor a podmínkách pohybu v nich. Protože bych však rád znal také názor uživatelů na pohyb veřejnosti v jejich oborách, obrátím se v pozdější fázi výzkumu rovněž na ně,“ uvedl ombudsman Stanislav Křeček.

Zdroj: ČTK
Foto: Pixabay

 

Go to TOP