Čestnou medaili za přínos české legislativě obdržela i Daniela Kovářová

Letos v prosinci je to přesně 50 let od přijetí usnesení vlády, kterým byla zřízena Legislativní rada vlády jako poradní orgán vlády pro její legislativní činnost.

U příležitosti tohoto významného jubilea LRV pozvala 11. prosince 2019 ministryně spravedlnosti Marie Benešová na slavnostní setkání do Lichtenštejnského paláce všechny osobnosti, které se podstatnou měrou na činnosti tohoto poradního orgánu vlády nebo na legislativní činnosti vlády obecně podílely.

A také je coby současná předsedkyně Legislativní rady vlády ocenila a jako poděkování za přínos při tvorbě českého právního řádu jim udělila čestnou medaili. Mezi oceněnými zvučných jmen české justice byla také exministryně spravedlnosti v úřednické vládě Jana Fischera JUDr. Daniela Kovářová, advokátka a prezidentka Unie rodinných advokátů.

„Působení v Legislativní radě vlády pro mě bylo naprosto novou zkušeností. Řídit diskusi tělesa složeného z mých učitelů a právnických vzorů patřilo mezi nejnáročnější činnosti, které jsem v onom krátkém politickém období musela zvládnout. Je to už deset let, mnohé se mi z paměti už vytratilo, ale vzpomínám si, že jsem považovala za legislativní úspěch pokrok při projednávání návrhu zákona o mediaci, který byl posléze v roce 2012 schválen,“ zavzpomínala JUDr. Kovářová na předsednictví v LRV, a proto s radostí přijala pozvání ministryně Marie Benešové na dnešní slavnost, která byla příjemným zastavením v předvánočním shonu.

Jsem ráda, že jsem se tu setkala se spoustou přátel, vysokoškolských pedagogů z brněnské právnické fakulty, kolegů z mé vlády, čelných představitelů justice i spolupracovníků, které jsem za třicetiletou právní praxi potkala. S některými se vídám pravidelně, s jinými se naše cesty protnou jen občas.“
A kde bude mít své čestné místo medaile? „
Ta se možná objeví jako šperk na mých šatech, ale hlavně mi bude připomínat dnešní den i českou legislativu,“ dodala JUDr. Kovářová.

Text a foto: redakce AD

 

Go to TOP