Na konec února ČAK připravila ještě dva zajímavé online semináře, přihlaste se!

Nemáte času nazbyt, ale přesto byste se chtěli zúčastnit některého ze seminářů, které pro Vás Česká advokátní komora pravidelně připravuje? Můžete, a to

Nemáte času nazbyt, ale přesto byste se chtěli zúčastnit některého ze seminářů, které pro Vás Česká advokátní komora pravidelně připravuje? Můžete, a to ještě do konce měsíce. V poslední únorové dekádě se konají hned dvě online akce – první ze seminářů je zaměřen na registraci ochranných známek, druhý webinář bude věnován aktualitám vztahujícím se ke katastru nemovitostí.

 

Praktický webinář k registraci ochranných známek

Termín: 22. února 2024 od 9 do 13 hodin

Místo konání: online – aplikace Cisco Webex

Lektorka: Mgr. Tereza Formanová, advokátka se zaměřením na právo duševního vlastnictví, zejména na právo ochranných známek a softwarové právo

 

Seminář je zaměřený na právní otázky spojené s registrací ochranných známek. V úvodu si ukážeme různé ochranných známek. Dále se budeme věnovat rozhodovací praxi úřadů ÚPV a EUIPO v oblasti absolutních překážek zápisnosti. Následovat bude krátká praktická ukázka sestavení seznamu výrobků a služeb z harmonizované databáze EUIPO. Na tu navážeme úvodem do relativních překážek zápisnosti a ukázkou, jak provést rešerši na dostupnost ochranné známky v některé z veřejně dostupných databází. Dále si projdeme průběh registrace ochranné známky a zakončíme seminář informacemi, jak známku efektivně chránit a obnovit.

 

Obsah semináře:

 • pojem a funkce ochranné známky
 • typy ochranných známek
 • absolutní překážky zápisnosti
 • území ochrany
 • vytvoření seznamu výrobků a služeb (s praktickou ukázkou)
 • relativní překážky zápisnosti
 • rešerše na dostupnost označení (s praktickou ukázkou)
 • průběh registrace ochranné známky
 • aktivní ochrana zaregistrované známky a prodloužení doby ochrany

Cena semináře: 650 Kč včetně DPH v zákonné výši, 520 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 19. února 2024, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Katastr nemovitostí aktuálně, prakticky a v souvislostech

Termín: 29. února 2024 od 9 do 16 hodin

Místo konání: online – aplikace Cisco Webex

Lektorka: JUDr. Daniela Šustrová, LL.M., bývalá ředitelka kanceláře ředitele Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu

 

Obsah semináře:

 • Právní rámec včetně novelizací
 • Vybraná ustanovení velké novely katastrální vyhlášky
 • Nové činnosti katastrálních úřadů (revize katastru a obnova operátu novým mapování, co to je a jak se to dělá)
 • Zápis budovy jako samostatné věci a zápis budovy jako součásti pozemku
 • Geometrický plán – jaké údaje z něj vyčíst a jak se používá
 • Bytové spoluvlastnictví
 • Některá práva zapisovaná vkladem
 • Průběh vkladového řízení a vkladový test (od zahájení až po skončení, včetně všech procesních úkonů a lhůt, opravné prostředky)
 • Nejnovější poznatky z rozhodovací činnosti katastrálních úřadů
 • Vybrané poznámky k osobě a k nemovitosti a jejich vliv na průběh vkladového řízení

Cena semináře: 1 100 Kč včetně DPH v zákonné výši, 880 Kč včetně DPH v zákonné výši pro držitele osvědčení o absolvování projektu dalšího vzdělávání advokátů

Uzávěrka přihlášek: 26. února 2024, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u této akce).

Přihlásit se můžete ZDE.

 

Další informace o vzdělávacích akcích získáte na tel. č. 273 193 251 u p. Marie Knížové.

 

Odbor výchovy a vzdělávání ČAK
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP