Nový model řízení ve věcech péče soudu o nezletilé u OS Brno-venkov

S účinností od 1. 10. 2019 budou u Okresního soudu Brno-venkov řízení ve věcech péče soudu o nezletilé vedena způsobem inspirovaným tzv. Cochemskou praxí, který spočívá ve spolupráci soudu s dalšími institucemi za účelem pomoci rodičům k převzetí odpovědnosti za budoucí život dítěte a řešení sporů týkajících se záležitostí dítěte především vzájemnou dohodou rodičů.

Na pomoci rodičům při překonávání komunikačních bariér a nalezení shody ohledně záležitostí dítěte bude soud spolupracovat se spádovými orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a s poskytovateli odborné pomoci (POP), tj. s odborníky na vztahové a rodinné záležitosti z řad psychologů, mediátorů a terapeutů.

Smyslem této spolupráce je efektivní podpora rodičů k nalezení shody v záležitostech jejich dítěte, zrychlení řízení, a tím snížení zátěže rodiny, která soudním řízením prochází.


Jak bude řízení probíhat?

Po podání návrhu soudu budou rodiče pozváni na společnou schůzku na OSPOD, kde bude rodičům podrobně vysvětlen průběh soudního řízení, odpovědnost rodičů za jeho výsledek a rychlost a rodiče budou vedeni ke shodě na podstatných otázkách týkajících se jejich dětí. Nebude-li shody dosaženo, bude s nimi dohodnut termín návštěvy POP za účelem překonání rozporů a bariér.

K prvnímu soudnímu jednání rodiče již přijdou plně informováni o průběhu řízení, vlivu rozpadu jejich vztahu na chod rodiny a o možných řešeních jejich situace. Budou si rovněž vědomi své odpovědnosti za výsledek a délku soudního řízení. Soud očekává, že rodiče sami nebo za pomoci institucí budou schopni záležitosti svého dítěte vyřešit vzájemnou dohodou.

Více informací včetně vzorových návrhů na zahájení řízení lze nalézt na webových stránkách Okresního soudu Brno-venkov v záložce Základní informace pod odkazem Řízení ve věcech péče soudu o nezletilé.

JUDr. Ivana Losová, předsedkyně Okresního soudu Brno-venkov
Foto: Pixabay

 

Go to TOP