Členové mise ODIHR monitorovali v ČR praxi při řešení dopadů ruské agrese

Plzeňské středisko Probační a mediační služby (PMS) navštívila pětičlenná expertní mise organizace Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), která je úřadem Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě. Cílem mise v České republice bylo monitorovat praxi při řešení dopadů ruské agrese na Ukrajině a přílivu uprchlíků. Speciální pozornost byla pak věnována tématu obětí obchodování s lidmi, pomoci obětem v této souvislosti a prevenci takové činnosti. Výstupem návštěvy expertů bude doporučení, které má umožnit v České republice vycizelovat procesy spojené s přílivem velkého množství ukrajinských uprchlíků a pokrýt bílá místa v systému zacházení s nimi s cílem snížit rizika, že se stanou oběťmi obchodování s lidmi.

 

V rámci návštěvy se členové mise věnovali zejména konkrétnímu procesu pomoci obětem trestné činnosti – tedy komu Probační a mediační služba pomáhá, jak se k jejím pracovníkům oběti dostanou, jak s nimi pracují a jaké služby jim střediska PMS mohou poskytnout. Pracovnice Probační a mediační služby pak v této souvislosti s experty hovořily např. o obětech domácího násilí.

Zástupci ODIHR se dále zajímali o to, zda pracovníci PMS již spolupracovali s obětmi obchodování s lidmi. V této souvislosti má středisko Plzeň zmapované organizace, kam se kromě Probační a mediační služby mohou případné oběti tohoto trestného činu obrátit, PMS má k dispozici písemný manuál, který jim k tomu může poskytnout.

Zástupci PMS také informovali experty ODIHR o praxi při řešení dopadů ruské agrese na Ukrajině, přílivu uprchlíků do České republiky a organizacích, které v ČR uprchlíkům z Ukrajiny pomáhají.

 

Zdroj: Probační a mediační služba
Foto: canva.com

Go to TOP