Soudní znalci se zřejmě budou muset řídit přísnějšími pravidly

Soudní znalci se zřejmě budou muset od roku 2021 řídit podle přísnějších pravidel, která by podle vlády měla zkvalitnit jejich práci. Norma zavede mimo jiné za pochybení znalců až půlmilionovou sankci. Nový zákon o soudních znalcích 10. září 2019 po půl roce znovu schválila Sněmovna, když přehlasovala veto Senátu.

Normu nyní dostane k podpisu prezident. Podle Komory soudních znalců jsou nová pravidla nedomyšlená a nebudou fungovat.

Norma převádí dohled nad znalci z předsedů krajských soudů na ministerstvo spravedlnosti. Právě centralizace tohoto dohledu na politicky řízený úřad vadil senátorům, stejně jako vysoké sankce nebo zkrácení požadované délky desetileté praxe na polovinu, což umožní vydávat posudky i lékařům bez atestace.

Neschválení zákona by podle bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové znamenalo, že několikaletá práce na předloze by přišla vniveč. Podle předsedy sněmovního ústavně právního výboru Marka Bendy by ale vláda mohla připravit opravená pravidla s větším přihlédnutím k výhradám zájmových a profesních skupin.

Sněmovna navzdory výtkám zachovala v zákoně až půlmilionovou sankci za pochybení znalců. Platný zákon je umožňuje potrestat za pochybení sankcí maximálně 400 tisíc korun. Poslanci v zákoně jen snížili horní hranici sankce za nejméně závažné přestupky ze 100 tisíc korun na 75 tisíc korun.

Výše smluvních odměn znalců se nebude uvádět v evidenci znaleckých posudků. Poslanci zrušili také povinnost ministerstva spravedlnosti tyto odměny přezkoumávat. Znalci by mohli mít vyšší odměny, předpokládá se hodinová sazba 500 až 700 korun místo současných 100 až 350 korun. Poslanci zpřísnili požadavky na znalecké posudky – měly by obsahovat jednoznačné odpovědi, které neumožňují dvojí výklad.

Předloha předpokládá, že jmenování nových znalců už nebude záležet na vůli předsedů krajských soudů. Každému zájemci o tuto práci vznikne právní nárok na jmenování, pokud složí vstupní zkoušku. Za obecnou část zkoušky zájemce zaplatí 3000 korun, za zvláštní část dalších 5000 korun. V zákoně jsou jednoznačně stanoveny podmínky ohledně vzdělání uchazeče a jeho praxe. Zatímco kabinet vyžadoval nejméně desetiletou praxi v oboru, Sněmovna délku praxe snížila na polovinu.

V doprovodné novele souvisejících zákonů poslanci mimo jiné zachovali model, podle něhož soudem nařízené pitvy provádějí dva patologové, nikoli jen jeden. Zrušili také změnu občanského soudního řádu, čímž zachovali právo účastníka civilního řízení předložit oponentní znalecký posudek, který by nemohl být soudem přijat pouze jako listinný důkaz.

Současný zákon o znalcích pochází z roku 1967, a je proto podle vlády značně zastaralý. Platná norma například neodráží to, že se po změně režimu staly hlavními zadavateli posudků soukromé subjekty, nikoli stát.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP