Startuje nové kolo soutěže ERA pro koncipienty a mladé advokáty

Právě bylo zahájeno další kolo soutěže Young European Lawyers Contest, kam se mohou hlásit i mladí čeští advokáti. Soutěž je pořádaná Evropskou akademií práva ve spolupráci se CCBE a dalším advokátními komorami a má za cíl spojit koncipienty a advokáty (v prvním roce jejich advokátní praxe) z různých evropských zemí, aby mohli sdílet společné hodnoty a vyměňovat si nové zkušenosti.

V tomto formátu soutěží účastníci v nadnárodních týmech a seznamují se s různými právními kulturami tím, že navrhují písemné argumenty, vedou jednání a obhajoby před soudcem. Porotu tvoří přední evropští právníci. Soutěž se skládá ze semifinále v Bruselu, Vilniusu a Paříži s finále v Trevíru a u SDEU v Lucemburku.

Je to příležitost zapojit vaše mladé členy do evropského práva a zdůraznit význam evropského práva pro jejich budoucí kariéru.

Uzávěrka přihlášek je 3. ledna 2023. Všechny podmínky účasti naleznete na webových stránkách YELC a v přiložené brožuře.

Soutěž Young European Lawyers Contest je spolufinancována Evropskou unií; partnerskými organizacemi pro toto kolo jsou Pařížská advokátní komora, Varšavská advokátní komora, Slovenská advokátní komora a Barcelonská advokátní komora (ICAB).


Zdroj: Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: younglawyerscontest.eu 

Go to TOP