Výbor OSN nařídil Bosně odškodnit válečné oběti sexuálního násilí

OSN nařídila Bosně a Hercegovině odškodnit ženy, které byly znásilněny během války v 90. letech a nedostaly kompenzaci od pachatelů. Podle agentury Reuters se jedná o první rozhodnutí Výboru OSN proti mučení, které se vztahuje k žalobě od oběti sexuálního násilí.

Žalobu k OSN podala s pomocí nevládní organizace Trial International bosenská muslimka, kterou v roce 1993 znásilnil bosenskosrbský voják. Ten byl za svůj skutek odsouzen a dostal nařízeno zaplatit odškodnění 15.000 eur (388 000 korun).

Muž tak nicméně neučinil, neboť peníze údajně neměl. Žena proto podala žalobu k OSN na bosenský stát, který podle ní má v takovém případě na základě Úmluvy OSN proti mučení povinnost uhradit odškodnění obětem sexuálního násilí za pachatele.

Výbor se v dosud nezveřejněném rozhodnutí, které má Reuters k dispozici a které padlo již začátkem srpna, přiklonil k argumentaci bosenské ženy a nařídil, aby byla odškodněna, byla jí poskytnuta vhodná zdravotní a psychologická péče a aby se jí stát veřejně omluvil. Navíc výbor nařídil, aby Bosna vytvořila trvalý mechanismus odškodňování obětí sexuálního násilí, které dosud žádnou kompenzaci od pachatelů neobdržely.

Podle údajů OSN bylo za války v Bosně v letech 1992-1995 vystaveno sexuálnímu násilí nejméně 20.000 žen. V bojích zemřelo na 100 tisíc lidí.

„Považujeme toto rozhodnutí za revoluční, nejen pro Bosnu, ale pro celý svět, protože tento orgán vynesl poprvé rozhodnutí založené na žalobě od oběti sexuálního násilí,“ řekla Adrijana Hanušičová-Bećirovičová z organizace Trial International.

Výbor rovněž zamítl praxi bosenského soudnictví, které označuje činy sexuálního násilí za války v 90. letech za příliš staré na to, aby mohly být stíhány. Podle OSN uplatňování promlčecích lhůt není s ohledem na trvalá traumata u obětí násilí tohoto typu přípustné.

Zdroj: ČTK, foto Pixabay.

Go to TOP