Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu za překročení obsahu lepku v potravině

Nejvyšší správní soud potvrdil pokutu ve výši 250 tisíc korun společnosti RACIO, s. r. o. za překročení obsahu lepku v rýžovo-kukuřičných Raciolkách s příchutí čedaru, které se tak staly potravinou škodlivou pro zdraví určité skupiny spotřebitelů. Pokutu uložila provozovateli potravinářského podniku v dubnu 2015 Státní zemědělská a potravinářská inspekce.

Nejvyšší správní soud se nyní ztotožnil s rozhodnutím Krajského soudu v Brně.  Krajský soud se k námitkám stěžovatelky podrobně věnoval okolnostem, za nichž byly ve vzorcích naměřeny vyšší než přípustné hodnoty lepku.

Ač při několikerém testování vyšel jeden vzorek jako nezávadný, „nelze přistoupit na stěžovatelčinu úvahu, podle níž mohlo být lepkem kontaminováno jen malé ložisko, a stěžovatelka tedy měla být potrestána mírněji“. Není prakticky možný a ani právně přípustný takový postup, kdy by se správní orgán zabýval závadností každého jednotlivého balení a podle počtu kusů, které budou závadné, pak odstupňoval výši pokuty. Je nepopiratelné, že vstupní surovina byla v nějaké míře kontaminována, a kontaminace suroviny, která je dodávána v pytlích a používána při velkovýrobě potravin s sebou nese riziko, že závadná pak bude každá takto vyrobená potravina. Pokud byla kontaminace opakovaně zjištěna v náhodných vzorcích, potvrzuje to závěr, že stěžovatelka svou povinnost porušila.

Nebylo ani nutné odborně zkoumat, jestli byl obsah lepku povolený pro potraviny „bez lepku“ překročen ve zkoumaných Raciolkách jen mírně, nebo mnohonásobně:

„Žádného znaleckého zkoumání ale není třeba, protože stěžovatelka sama se rozhodla vyrábět Raciolky ,bez lepku‘ (nikoli jen ,s velmi nízkým obsahem lepku‘), a proto byla povinna dodržet limit lepku 20 mg/kg. Cokoli nad tímto limitem činí potravinu závadnou pro ty spotřebitele, kteří právem očekávají obsah lepku pod 20 mg/kg, a je už pak lhostejné, zda by taková potravina mohla být případně kvalifikována jako potravina ,s velmi nízkým obsahem lepku‘ (a mohl by ji tedy bez následků sníst tu a tam i celiak, kterému to zrovna zdravotní stav dovolí), nebo zda byl v potravině překročen i mírnější limit 100 mg lepku/kg, a potravina by tedy byla pro celiaky za jakýchkoli okolností nevhodná (potenciálně škodlivá),“ uvádí se mimo jiné v rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Jak soud uzavřel, bezpečnou potravinou pro celiaky je pouze taková, jejímž složením si mohou být jisti, tj. jejíž složení odpovídá tomu, co je uváděno na jejím obalu.

Informace k rozhodnutí ze dne 18. července 2019 ve věci sp. zn. 10 As 96/2018. Celé rozhodnutí zde.


Zdroj: Nejvyšší správní soud
Foto: Pixabay

 

Go to TOP