Jubilejní desátý ročník ankety Zákon roku má svého vítěze

V anketě Zákon roku, kterou zorganizovala letos již po desáté společnost Deloitte Legal, a nad kterou podruhé převzala záštitu Česká advokátní komora, zvítězila změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury pod názvem Funkční infrastruktura. 

Členové nominační rady začátkem letošního roku navrhli a vybrali pro hlasování tato tři právní témata :

–    Předvídatelné podnikatelské prostředí: balíček oběhového hospodářství EU vytvářející dlouhodobou koncepci evropského hospodářství

Funkční infrastruktura: změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

–    Nástroje pro zdravou konkurenci: změna zákona o ochranných známkách  

„Nominační rada, která se skládá ze zástupců oborových autorit z oblasti práva a byznysu, vytipuje nominace z relevantních kategorií právních předpisů na základě praktických zkušeností s jejich aplikací či s ohledem na jejich očekávaný dopad na podnikatelské prostředí ČR,“ vysvětlil na slavnostním předávání cen zástupce organizátorů – partner a advokát Deloitte Legal Tomáš Babáček a dodal, že přednost je tradičně dávána předpisům, které mají očekávaný systémový dopad a vliv na široký okruh podnikatelských subjektů.

Tento fakt nejlépe dokumentují i letošní finální výsledky:
 

Funkční infrastruktura:

změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury

66 %
hlasů
Předvídatelné podnikatelské prostředí:

balíček oběhového hospodářství EU vytvářející dlouhodobou koncepci evropského hospodářství

25 %
hlasů
Nástroje pro zdravou konkurenci:

změna zákona o ochranných známkách

9 %
hlasů

„Z výsledků hodnocení je zřejmé, že v popředí obecného zájmu stojí právní úprava, která se dotýká nejširšího okruhu lidí, což dopravní, vodní a energetická infrastruktura bezesporu je. Zároveň jde o právní předpis, jehož důsledky budou – pokud se podaří naplnit účel zákona – prospěšné jak obchodnímu sektoru, tak jednotlivým lidem. Zájem na rychlé výstavbě veřejně prospěšných staveb klíčových pro celou společnost se ukázal být jako vysoce převažující nad zájmy, které se dotýkají pouze některých adresátů právních norem (ochranné známky), nebo se sice širokého okruhu dotýkají, avšak nejsou pro běžného člověka příliš čitelné (oběhové hospodářství EU). Výsledky tak odpovídají hodnotám, které jsou jednotlivým předmětům právní úpravy ve společnosti připisovány, kdy v popředí stojí zájmy společné nejširší skupině obyvatelstva,“ okomentoval výsledky místopředseda ČAK a člen nominační rady Zákona roku Mgr. Robert Němec, LL.M.

Odborníci i laici hlasovali od poloviny února 2019 na  www.zakonroku.cz, nebo prostřednictvím hlasovacích lístků na vybraných akcích organizátora a partnerů projektu. „Hlasování probíhalo i v Galerii 17. listopadu v Kaňkově paláci, prostorách České advokátní komory, kam své hlasy vhazovali do připravené urny hlavně advokáti. Ti měli trochu odlišný názor, za vítěze by vybrali se 72 procenty hlasů změnu zákona o ochranných známkách, jako nástroj pro zdravou konkurenci,“ doplnila JUDr. Hana Rýdlová, šéfredaktorka Bulletinu advokacie, která je také členkou nominační rady.

Anketa Zákon roku vstoupila do desátého ročníku s novou kategorií Vykřičník, jejímž cílem je nominovat například zákon, který je více než potřebný, na který se už dlouho čeká a někde se „zasekl“. Prostě upozornit na právní procesy, které se mění někdy k lepšímu, někdy k horšímu a vybrat adepty na Vykřičník české legislativní praxe!

Návrhů se nesešlo mnoho, ale mezi nejčastěji zmiňované, s nimiž se bude dále pracovat, patřily Hodnocení dopadů regulace (RIA) ke všemu a kvalitně, na druhém místě byl nový stavební zákon a na třetím Přehledy nových právních povinností u zákonů.

Slavnostního galavečera se za českou advokátní komoru zúčastnil předseda sekce pro vnější vztahy ČAK JUDr. Petr Toman, LL.M., který předal cenu za celkově třetí místo, za zákon o ochranných známkách, který ovšem advokátní stav zvolil za svého vítěze. Diplom z jeho rukou převzal náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu Jiří Havlíček (na snímku vpravo).

JUDr. Toman ocenil diskusi mezi českými podnikateli, politiky a veřejností o kvalitě právních předpisů přijatých v uplynulém roce, kterých bylo 48, a jejich dopadu na podnikatelské prostředí v České republice „Zatímco pracovním nástrojem zpěváka je hlas, nás, právníků, jsou pracovními nástroji zákony. Takže pokud by nevznikaly, byli bychom jako zpěváci, kteří ztratili hlas.“ Na závěr vyslal směrem k právníkům, podnikatelům, poslancům a ostatním přítomným přání, aby všechny zákony, které spatří světlo světa, byly každé lidské činnosti pouze ku prospěchu.

O projektu více ZDE: http://zakonroku.cz/Stranky/Projekt

O anketě ZDE: http://zakonroku.cz/Anketa.

Text: Dagmar Koutská
Foto: Deloitte CZ

 

Go to TOP