Děti a vnuci emigrantů nejspíš dosáhnou snáz na české občanství

Děti a vnuci krajanů, kteří emigrovali z někdejšího Československa, nejspíš dosáhnou snáz na české občanství.

Změnu zavede novela skupiny senátorů, kterou by měla horní komora podle doporučení garančního ústavně-právního výboru 17. července 2019 schválit. Ještě před tím ji ale projedná bezpečnostní výbor.

Novela počítá s tím, že potomci emigrantů by mohli nabýt české občanství prohlášením. Stejnou úpravu navrhovalo ministerstvo vnitra už v roce 2013, Sněmovna ji ale tehdy z vládní předlohy vyřadila. V dolní komoře převládal názor, že k českému občanství by se mohli dostat i lidé, kteří třeba ani neumějí česky a nikdy v Česku nebyli. Novela, s jejímž přijetím souhlasila i vláda, by se podle ministerstva vnitra mohla týkat řádově stovek lidí. Patří k nim i Češi žijící v krizí zmítané Venezuele.

Senátoři s úpravou přišli kvůli tomu, že platné znění zákona se zavedením možnosti dvojího občanství mnohdy rodiny krajanů rozdělilo. Postihlo to rodiny, které musely odejít z bývalého Československa po nástupu komunistického režimu v roce 1948.

Pokud by byla novela přijata, zájemci o české občanství by k prohlášení museli přiložit doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého nebo československého občanství jednoho z rodičů nebo prarodičů. Nyní mohou nabývat občanství jen lidé, kteří československé nebo české občanství pozbyli před účinností vládní novely. Zákon vylučuje tuto možnost například pro slovenské občany s ohledem na rozdělení Československa.

Zdroj: ČTK
Ilustrační foto: Pixabay

Go to TOP