Soudci řešili systémové změny v soudnictví

Dne 7. února 2020 se uskutečnila na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR odborná konference „Novela zákona o soudech a soudcích – systémové změny v soudnictví“. Pod záštitou předsedy Sněmovny ji uspořádala Soudcovská unie ČR. Celorepublikovou konferenci v Praze mimo jiné navštívili vedoucí představitelé obou nejvyšších soudů, ministerstva spravedlnosti, ale také mnozí poslanci, senátoři a zejména soudci ze všech stupňů soudů.  

Představitelé soudů vyjádřili svůj nesouhlas s tím, aby komise pro výběr nových soudců sestavoval ministr spravedlnosti. Ze strany soudců zaznívaly obavy z možného vlivu politiků na soudní moc. Prezidentka unie Mgr. Daniela Zemanová varovala před zkušeností z Polska a ze Slovenska. Legislativní náměstek ministerstva spravedlnosti Mgr. Michal Franěk námitky odmítl s tím, že soudci budou mít ve výběrových komisích většinu.

Nová pravidla pro výběr soudců jsou součástí novely zákona o soudech a soudcích, kterou na podzim poslala do Sněmovny vláda. Soudcovská unie novelu vítá a pokládá ji za přínosnou. Vytýká jí ale úpravu výběrových komisí, která je podle Daniely Zemanové „naprosto nedostatečná“.

Novela stanoví, že pětičlenná komise pro výběr soudců se skládá ze soudců a odborníků z řad ministerstva. Výslovně uvádí, že soudci mají v komisi většinu. „Seznam soudců a dalších odborníků, ze kterých ministr spravedlnosti jmenuje členy výběrové komise, zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách,“ stojí v návrhu bez dalších podrobností.

Podle prezidentky Soudcovské unie Mgr. Zemanové je taková úprava příliš kusá, Mgr. Michal Franěk ale její podobu hájil s tím, že ze zákona nechce dělat technický manuál a že podrobnější specifikaci mohou obsahovat až prováděcí předpisy.

Viceprezident Soudcovské unie Tomáš Novosad vyjádřil pochybnost, že soudci budou mít reálně většinu, když komisi bude sestavovat ministr. „Je to většina matematická, ale tady jde o systém – ministr by neměl mít přímý vliv na každého z pěti členů komise, to není skutečná férová většina,“ podotkl. „Za fungování justice je zodpovědné ministerstvo. Připadá nám proto přirozené, že komisi skládá ministr. Z našeho hlediska je to naprosto vyvážený systém,“ kontroval Franěk.

Předseda pražského městského soudu Libor Vávra uvedl, že klíčovým úkolem je sjednotit a upravit vstup do justice tak, aby do ní „nešlo vsunout některé vhodné lidi“. „Za situace, kdy bude jmenovat soudce moc politická, může si vytvořit vlastní skupinu soudců,“ poznamenal. Podle něho je potřeba soudce ochránit před spekulacemi, že do výběrových komisí chodí zasedat, protože jsou bližší stávající politické garnituře než jiní soudci.

„Na Slovensku bylo velmi zneužíváno, že do soudcovské rady nominovaly soudce politické strany,“ přidala se k varování před politizací justice Daniela Zemanová. Připomněla i současnou situaci justice v Polsku. „Když si vláda najde způsob, kterým filtruje do soudnictví svoje osoby, je to ohrožení státu, nejen soudní moci,“ podotkla. Pojistky k tomu, aby soudci byli jmenováni nezávisle, jsou podle ní nutné jako opatření pro zlé časy. „Náš systém stojí na základech, které jsou velmi křehké. Funguje, ale nepřehlížejme to,“ uzavřela.

Novela počítá s tím, že před výběrovým řízením na post konkrétního soudce bude muset uchazeč projít roční praktickou přípravou jako justiční kandidát. Návrh zavádí například také zákaz opakovaného jmenování předsedů soudů nebo omezení laických přísedících v trestních řízeních.

 

Zdroj: ČTK

Foto: Pixabay

Go to TOP