Pražský MS se zastal Kverulanta, který chce svolat shromáždění v areálu Hradu

Městský soud v Praze se zastal organizace Kverulant.org, která chce v neděli uspořádat shromáždění v areálu Pražského hradu. Vyhověl správní žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, které argumentovalo tím, že areál není veřejným prostranstvím. Dnešní verdikt, podle nějž se má Ministerstvo vnitra věcí dále zabývat, je pravomocný.

„Správní orgány postavily své závěry o charakteru místa zejména na tvrzení, že se jedná o režimový prostor, který není přístupný každému bez omezení. (…) Omezení přístupnosti, respektive obecného užívání místa – například dodržování návštěvního řádu či podrobení se bezpečnostní kontrole – je podle názoru soudu možné, aniž by mělo nutně za následek neveřejný charakter tohoto prostranství,“ uvedla předsedkyně senátu pražského městského soudu Mgr. Gabriela Bašná.

Podstatou sporu bylo to, zda je Pražský hrad veřejným prostranstvím, a zda se tedy v jeho areálu mohou konat shromáždění bez souhlasu vlastníka. Na to ale soud v ústním odůvodnění verdiktu jednoznačně neodpověděl. Stejně tak se nevyjádřil k zákonnosti omezení vstupu do areálu Hradu.

„Soud zdůrazňuje, že v tomto řízení posuzuje předmětnou otázku jen pro účely nyní přezkoumávaného rozhodnutí. (…) Nikterak nehodnotí důvodnost, rozsah ani oprávněnost režimových opatření přijatých v areálu Pražského hradu,“ doplnila Mgr. Bašná.

„Zásadní informací je, že Hrad je uzavřen z důvodu vládního nařízení, které platí pro všechny hrady a zámky v České republice,“ napsal k rozhodnutí soudu mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. „Kategoricky nesouhlasíme se záměrem aktivistů učinit z Pražského hradu místo pro demonstrace – byla by tím ohrožena památková ochrana národního kulturního dědictví a prvořadého turistického sídla,“ doplnil poté Vít Novák z tiskového oddělení Hradu. Podle Nováka je i nadále vzhledem k nařízení vlády a k epidemiologické situaci nutné, aby nádvoří Pražského hradu zůstala uzavřena. Připomněl, že jsou zpřístupněny zahrady včetně horní části Jeleního příkopu a že zájemci mohou chodit také na bohoslužby do svatovítské katedrály.

Ministerstvo vnitra zastává ve shodě s pražským Magistrátem názor, že o veřejné prostranství ve smyslu zákonné definice nejde, protože areál není přístupný každému a bez omezení. Magistrát po Kverulantovi žádal doložení souhlasu vlastníka, tedy Správy Pražského hradu. Kverulant se na Hrad neobrátil, odvolal se neúspěšně k Ministerstvu vnitra a poté podal žalobu. Právník z Ministerstva vnitra Mgr. Jan Potměšil upozornil, že místo zamýšleného shromáždění je zčásti obklopeno neprostupnými stavbami a zčásti obehnáno plotem s vjezdovou bránou či turniketem pro pěší, kde vnější ostrahu navíc nepřetržitě zajišťuje hradní stráž a policie.

Právník Kverulanta JUDr. Pavel Uhl, Ph.D., argumentoval mimo jiné nálezem Ústavního soudu, který dříve uvedl, že veřejné prostranství vznikalo zpravidla obyčejovým způsobem a že se lze v tomto ohledu spolehnout na historickou paměť obyvatelů obcí. Poukázal také na stanovisko urbanistů z Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, kteří ve svých podkladech označili Hrad za veřejné prostranství.

Obecně prospěšné společnosti Kverulant.org vadí to, že prezident Miloš Zeman Hrad od loňského října zcela uzavřel. „Hrad v historii zavřeli jen němečtí okupanti,“ podotkla organizace, která prezidenta před měsícem dopisem vyzvala ke zpřístupnění areálu. Kverulant tvrdí, že zavření Hradu nemá oporu v zákoně. Proto oznámil Magistrátu svolání veřejného shromáždění na náměstí U svatého Jiří, tedy mezi katedrálou svatého Víta a svatojiřskou bazilikou. Dvouhodinová akce k projevení nesouhlasu s uzavřením areálu se měla konat u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, který připadá na 18. dubna.

Magistrát v tuto chvíli zastává stanovisko, že shromáždění se uskutečnit může. „Zatím máme pouze neoficiální informace od kolegů z Ministerstva vnitra, respektive z veřejných zdrojů. Soud podle dostupných informací konstatoval, že areál Pražského hradu je veřejným prostranstvím. Ve smyslu zákona o právu shromažďovacím pak shromáždění, které se zde má konat, nevyžaduje souhlas Správy Pražského hradu. Nedělní shromáždění se proto může uskutečnit, neboť svolavatel je ve smyslu rozhodnutí soudu řádně oznámil,“ sdělil mluvčí magistrátu Vít Hofman.

„S ohledem na to, že v dané věci je ministerstvem vnitra rozhodováno o právech a povinnostech účastníků, má odvolání svolavatele vůči původnímu rozhodnutí Magistrátu hl. m. Prahy odkladný účinek. Svolavatel tak nemusí čekat na nové rozhodnutí Ministerstva vnitra a je oprávněn konat shromáždění v zamýšleném termínu a na jím zvoleném místě,“ napsal mluvčí ministerstva Ondřej Krátoška. Dodal, že nové rozhodnutí nemůže vnitro vydat dříve, než mu soud rozsudek doručí.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

 

 

Go to TOP