Komora je organizací, která má advokáty chránit a vzdělávat

JUDr. Monika Novotná

JUDr. Monika Novotná je jednou ze dvou členek-žen představenstva ČAK. Je vedoucí odborné sekce pro veřejné právo, zkušební komisařkou pro obor obchodního práva, advokátkou spolupracující s advokátní kanceláří Rödl & Partner, advokáti, v. o. s., a nositelkou titulu Právník roku 2016 v oboru finanční právo.

V září 2017 jste byla zvolena členkou představenstva ČAK. Když jste se rozhodovala kandidovat, co vše jste zvažovala?

Uvažovala jsem především o tom, zda mi výkon mé advokátní praxe časově umožní věnovat se i práci členky představenstva. Zamýšlela jsem se i nad tím, zda mohu být, s ohledem na svou specializaci, kterou je v první řadě daňové právo, pro advokacii přínosem.

Bylo by Vaše rozhodnutí dnes stejné?

Jednoznačně ano. Svou advokátní praxi jsem sice musela trochu přizpůsobit povinnostem, které jako členka představenstva mám, ale naštěstí v Rödl & Partner spolupracuji s celou řadou kolegů, kteří mě mohli zastoupit. Kromě toho, že práce v představenstvu je zajímavá po odborné stránce, poznala jsem díky ní i několik skvělých kolegyň a kolegů, s nimiž je radost pracovat.

Za jakou oblast jste odpovědná?

Specializuji se především na daňové právo, proto mám na starosti tuto oblast i v rámci legislativní činnosti. Pokud jde pak o vnitřní otázky advokacie, pak mám na starosti hospodaření a uznávání vzdělání advokátních koncipientů, kteří jsou absolventi zahraničních univerzit.

Můžete prosím Vaše úkoly a projekty popsat trochu detailněji?

V současné době se například jedná o novele daňových předpisů v souvislosti s transpozicí směrnice DAC 6. Tato směrnice zavádí povinné oznamování přeshraničních transakcí, které mají nějaký daňový dopad, a to i transakcí zcela legálních a legitimních. Mým úkolem, společně s Mgr. Petrou Vráblikovou, bylo přesvědčit předkladatele zákona, tedy Ministerstvo financí, aby nový zákon v plném rozsahu respektoval zákonnou povinnost mlčenlivosti advokátů, tedy vyňal je z povinnosti podávat taková oznámení, a na druhé straně nezvyšoval povinnosti daňových poplatníků více, než přímo ukládá zmíněná směrnice.

Na co jste pyšná, že se současnému představenstvu povedlo nebo co Vám osobně udělalo největší radost?

Na prvním místě musím jmenovat loňskou oslavu 100 let české advokacie v Luhačovicích. Bylo až neuvěřitelné, jaký úžasný odborný, sportovní i společenský program v trvání několika dnů dal tým PhDr. Ivy Chaloupkové dohromady, a to bez využití jakékoli externí agentury. Myslím, že jsem si Luhačovice užila nejen já, ale i ostatní kolegyně a kolegové, včetně těch slovenských.

Jaké máte ještě další úkoly, cíle a ambice?

Nechám se překvapit. Baví mě především komunikace v oblasti legislativy – zatímco běžná praxe nás nutí vykládat a aplikovat právní předpisy, v připomínkových řízení mám možnost se přímo podílet na jejich vzniku a konečné podobě – samozřejmě s cílem, aby nová legislativa chránila postavení advokacie a šetřila práva našich klientů.

Vedle funkce členky představenstva působíte i jako advokátka. Jak si myslíte, že by měla úspěšnému advokátovi v jeho profesním růstu pomáhat jeho stavovská organizace?

V první řadě by měla být tím, kdo ho bude chránit. V této souvislosti bych určitě chtěla zmínit činnost Výboru odborné pomoci a na ochranu zájmů advokátů ČAK. Pokud se v poslední době objevil ojedinělý názor, že neexistuje organizace, která by chránila a zajímala se o zájmy advokátů, pak takový názor musím odmítnout jako nařčení nepravdivé a nedůvodné, protože ČAK touto organizací samozřejmě je.

Druhou stránkou je profesní růst, který není možný bez celoživotního vzdělávání. Zde byl v letošním roce představen projekt DVA, projekt dalšího vzdělání advokátů, který by měl advokáty k dalšímu prohlubování vzdělání motivovat. Při neustálých novelizacích a rostoucím vlivu judikatura není jinak kvalitní advokátní práce do budoucna možná. V neposlední řadě je to pak snaha o taková legislativní řešení na úrovni zákonných i podzákonných předpisů, která budou ku prospěchu advokacie.

Jaké významné inovace vnímáte v právních službách, co se týče využití moderních technologií?

Zcela zásadní jsou systémy právních informací. Nedokážu si již představit, že bychom, jako v mých koncipientských začátcích, srovnávat znění zákonů a postupných novel podle tištěných a svázaných Sbírek zákonů. Dnes máme díky různým aplikacím k dispozici úplné znění zákona, komentář, odborné články i judikaturu prakticky na jednom místě, v kanceláři, doma nebo u soudního jednání. Díky technologii se zjednodušilo i vykazování a fakturace naší činnosti. Máme k dispozici vzorová řešení, která nám umožňují standardní smluvní pasáže do nových smluv vkládat metodou CtrlC + CtrlV. Na druhé straně mají klienti neskutečně větší časové nároky, není výjimkou, že požadují reakci v řádu minut. Pokud jde o budoucí technologické směry, jsou představovány např. smluvní generátory, které by měly samy vytvářet smlouvu podle zadaných vstupních parametrů a někdy se i hovoří o tom, že software do budoucna nahradí třeba advokáty, nebo dokonce i soudce. Nemyslím si, že by nás mělo čekat něco podobného. Důvěra mezi advokátem a klientem založená na tom, že advokát vnímá klientovy problémy a soucítí s ním, snaha nalézt řešení nejen právní, ale i etické a spravedlivé – to jsou hodnoty, které, alespoň zatím, počítače nahradit neumí.

Jaký je Váš recept na to skloubit vlastní praxi, funkci v ČAK a další profesní aktivity a při čem nejradši relaxujete?

Dnes už mám dvě dospělé děti, ale nejen z vlastní praxe vím, že nic vás nenaučí time managementu lépe než právě starost o malé děti. Takže pokud děláte věci, které vás baví, tak se dá zvládnout hrozně moc. A relaxace? Mám ráda klid na Šumavě i cestování, lyžování a golf, a hlavně chvíle s rodinou a dobrými přáteli – to je relax vždycky, bez ohledu na to, co zrovna společně podnikáte.

Děkujeme za rozhovor a přejeme vše dobré!

(red)

Go to TOP